Inventarisatie Circulair Product Paspoort 2021

Inventarisatie Circulair Product Paspoort 2021

Een productpaspoort is een digitaal document waarin de samenstelling en overige technische gegevens van een product verzameld zijn. Een paspoort ontwikkelt zich over de keten heen, waarbij iedere schakel in de keten data en informatie kan toevoegen. Toegang tot het paspoort wordt zo georganiseerd dat gedetailleerde data alleen toegankelijk is op basis van geautoriseerde toegang. Een productpaspoort wordt door veel partijen, waaronder de Europese Commissie, als onmisbaar en vanzelfsprekend onderdeel gezien van zowel de klimaattransitie als de circulaire transitie. Zonder productpaspoort zullen deze transities veel minder snel verlopen, omdat beslissingen door klanten en aanbieders niet ondersteund kunnen worden door accurate informatie. De technische mogelijkheden, en een groep van vooroplopende organisaties, zijn aanwezig om de ontwikkeling van operationele productpaspoort systemen te versnellen. Regie en handhaving door publieke toezichthouders zijn nodig, want het productpaspoort systeem zal niet tot stand komen via slechts een eenzijdige inspanning van het bedrijfsleven. De belangrijkste thema’s rond de ontwikkeling van productpaspoorten zijn in dit rapport bepaald. Deze thema’s zijn de prikkel voor het gebruik door bedrijven, de vraag welke verplichtingen voor bedrijven gepast zijn, de nadruk op het gebruik van bestaande data, de schaalbarheid van het systeem tot een oplossing voor vrijwel de gehele economie, hoe effectief de afscherming van data voor ongeoorloofd gebruik is, welke verificatie mogelijkheden er zijn, hoe een paspoort gebruikt gaat worden door beoordelende partijen, welke handhaving de overheid op zich moet nemen en wat het groeimodel kan zijn van een productpaspoort.