Inspiratieboek 20 showcases Biobased Inkopen

Inspiratieboek 20 showcases Biobased Inkopen

Het Rijk en de Europese Commissie zien de ‘biobased economy’ als een kansrijke pijler voor groene groei. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie kan de milieubelasting en afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderen. Daarnaast biedt de biobased economy kansen voor de Nederlandse economie. Nederland heeft sterke agro- en chemiesectoren die hierin nieuw marktaandeel kunnen ontwikkelen. Biobased alternatieven kunnen bovendien over de hele levensduur financieel aantrekkelijker zijn en betere materiaaleigenschappen hebben dan conventionele varianten. Het marktaandeel van biobased producten is nog klein, vooral vanwege onbekendheid met de voordelen van biobased alternatieven bij opdrachtgevers en inkopers. De overheid kan haar inkoopkracht gebruiken om de vraag naar biobased producten te stimuleren en daarmee invulling te geven aan ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Via de Community of Practice wil de projectgroep – bestaande uit de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, PIANOo en Royal HaskoningDHV – biobased inkopen van de overheid verder brengen.