Handreiking tenderen voor circulaire woningbouw

Handreiking tenderen voor circulaire woningbouw

We staan in Nederland voor een enorme uitdaging om meer en sneller te gaan bouwen, en tegelijk een duurzaamheidsopgave te realiseren. Circulair bouwen biedt een oplossing, en is tegelijk een uitdaging. Elke schakel in de bouwketen heeft een rol, en we moeten gezamenlijk alle zeilen bijzetten. Geen woorden maar daden. En durf tonen om te kiezen voor de beste oplossingen. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Gemeenten zijn belangrijk als opdrachtgevers. Zij kunnen sturen op duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire woningbouw. Via een tenderprocedure kunnen gemeenten marktpartijen kaders en randvoorwaarden meegeven, een lage Milieuprestatie-eis (MPG) stimuleren, en tegelijk de markt ruimte geven, uitdagen en de innovatiekracht van de bouwsector optimaal gebruiken. Deze handreiking laat zien dat circulair uitvragen met een lage MPG kan, dat gemeenten hier al ervaring mee opdoen, wat we van die voorbeelden kunnen leren en hoe gemeenten dat het beste kunnen aanpakken. Handige informatie voor wethouders, projectleiders en inkopers van gemeenten, maar ook voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwers. Ondertussen werkt het ministerie van BZK aan verbetering en aanscherping van de MPG en de bepalingsmethode. Dus nu al werken met een lage MPG betekent ook een voorsprong voor de koplopers. Verder laat de handreiking zien dat circulair bouwen leidt tot goede, comfortabele en prachtige woningen.