Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

Hier wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van Rijkswaterstaat: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hierbij gekeken naar de impactcategorieën materiaalgebruik, energiegebruik, CO2-emissies, landgebruik en toxiciteit. Uit deze analyse blijkt dat de grootste winst te behalen is binnen het inkooppakket Hardware – zowel qua energieverbruik als materiaalgebruik is deze sector een grootverbruiker.