Gevolgen van de transitie naar CE op de werkgelegenheid in Zuid-Holland

Gevolgen van de transitie naar CE op de werkgelegenheid in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt een beleidskader voor een transitie naar een volledig circulaire economie in 2050. TNO doet hier een beleidsvoorbereidend onderzoek naar de directe, aanwijsbare invloed van een transitie naar een (meer) circulaire economie op de aard en omvang van werkgelegenheid in Zuid-Holland – aansluitend op de vijf prioriteiten in het Rijksbrede Programma circulaire economie: Biomassa en Voedsel, Bouw, Kunststoffen, Maakindustrie en Consumptiegoederen.