Economische analyse van werking en beperking van grondstoffenmarkten

Economische analyse van werking en beperking van grondstoffenmarkten

Studie van het Centraal Plambureau naar de werking van grondstoffenmarkten, waar marktfalen optreedt en wat een rol voor beleid zou kunnen zijn. Dit is vooral gericht op niet-hernieuwbare grondstoffen, ofwel grondstoffen die eindig zijn vanwege het lage tempo waarin zij zich vernieuwen. Hiertoe behoren o.a. mineralen, metaalertsen en fossiele energiedragers. Beleidsmakers maken zich zorgen over toekomstige uitputting van dit type grondstoffen en over de leveringszekerheid. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre de werking van markten deze problemen kan oplossen.