Circulaire materialen in de bouw

Circulaire materialen in de bouw

Juridische feiten en fabels over hoogwaardig hergebruik. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om de hoge ambities te behalen, is een systeemverandering nodig. De primaire grondstoffen van de wereld zijn eindig en worden nog te weinig (hoogwaardig) hergebruikt. Bovendien is de winning en verwerking van primaire grondstoffen problematisch voor het milieu. Zo volgt uit de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van PBL dat de winning en verwerking van grondstoffen verantwoordelijk is voor 90 procent van het mondiale biodiversiteitsverlies, 90% van de waterschaarste en voor 50 procent van alle mondiale CO2- uitstoot. De bouwsector is aangewezen als één van de sectoren waarvoor een grote rol is weggelegd. In 2030 moet 50 procent van de bouwsector circulair zijn, en in 2050 zelfs 100 procent (Rijksoverheid, 2016).