Biomassa in balans

Biomassa in balans

Dit SER-advies is een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen. Het gaat over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie in 2050. Biomassa kan afkomstig zijn uit gewassen, bomen en planten, algen en dierlijke producten. Om de gewenste bijdrage aan  transitieprocessen te leveren, moet biomassa zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd en toegepast.