Het productpaspoort: basisvoorwaarde voor duurzame economie

Het productpaspoort: basisvoorwaarde voor duurzame economie

Het productpaspoort wordt nationaal en internationaal gezien als een onvermijdelijke volgende stap naar een duurzame economie. Financiële instellingen en accountants anticiperen op de komst van een productpaspoort. De ontwikkeling van International Financial Reporting Standards (IFRS) zal in de komende tijd eisen stellen aan betrouwbare data in ESG (Environment Sustainability Governance) rapportage. De EU Green Taxonomy gaat enorme eisen stellen aan data en precieze interpretatie van informatie, eisen waarvan het op dit moment nog niet duidelijk is hoe deze moeten worden ingevuld.