Rijksoverheid organiseert brede enquête over Circulair Materialenplan

23 juni 2021

Rijksoverheid organiseert brede enquête over Circulair Materialenplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kamerbrief van 25 januari 2021 (verwijst naar een andere website) aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). Het ministerie vraagt van 16 juni tot en met 10 juli 2021 via een enquête de inbreng van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan.

Inbreng via enquête

Via deze enquête haalt het ministerie breed input op voor het CMP1. Zowel bij overheden als bedrijfsleven, van afvalbedrijven tot circulaire start-ups. Op dit moment is het ministerie in het beginstadium van de totstandkoming van het CMP1. Dit betekent dat er ruimte is om over diverse onderwerpen inzichten op te halen.

De input van stakeholders moet helpen met het identificeren van potentiële blinde vlekken en kansen voor het CMP. Het ministerie gebruikt de reacties in de gedachtevorming over het CMP. De invultijd van de enquête is afhankelijk van bovenstaande, maar bedraagt tussen de 30-40 minuten.

Direct naar de enquête Circulair materialenplan (verwijst naar een andere website)

Naar een Circulair materialenplan

Het beleid voor veilige en hoogwaardige verwerking van afvalstoffen in Nederland is opgenomen in het LAP3. Circulaire economie vraagt echter niet alleen om goed afvalbeheer aan het eind van de keten. De staatssecretaris wil met het CMP de reikwijdte van het huidige LAP uitbreiden, met meer sturing op grondstoffen en de hogere treden van de afvalhiërarchie die van belang zijn voor een circulaire economie, zoals hergebruik en preventie.

Daarnaast wil zij het CMP een stevigere juridische basis geven, zonder flexibiliteit te verliezen, zodat het vaker direct juridisch bindend is. Het CMP moet innovatie voor een circulaire economie stimuleren door ambitieuze normen vast te leggen, maar bedrijven ook uitdagen of belonen om beter te presteren dan deze minimumstandaard voor verwerking van afval.

Meedoen? Naar de enquête Circulair materialenplan

Meer informatie? Klik hier.