Provincie Utrecht koploper circulaire economie

Provincie Utrecht koploper circulaire economie

Van 7 tm 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie in Nederland. Er vinden door het hele land meer dan 260 activiteiten plaats zoals workshops, livestreams en demonstraties. In de circulaire economie draait het om het sluiten van kringlopen en het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Een voorbeeld daarvan is dat bij het bouwen van huizen materialen en componenten steeds weer worden hergebruikt. Wat afval is voor de een, is grondstof voor de ander. Uiteindelijk zal er geen afval meer zijn en kan alles hergebruikt worden. De Provincie Utrecht kan daarbij koploper worden als het aan de gemeentelijke politiek ligt, zo blijkt uit een onderzoek van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De NMU heeft de nu beschikbare verkiezingsprogramma’s van alle zittende politieke partijen in de provincie Utrecht onderzocht en vergeleken met de programma’s in andere provincies. In maar liefst 54% van de verkiezingsprogramma’s in Utrecht wordt circulaire economie genoemd en geven partijen aan wat ze concreet willen gaan doen. Landelijk ligt dat percentage op 38%, zo blijkt uit een steekproef.

9 februari 2022

Utrecht koploper
In Cirkelregio Utrecht werken gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht al jaren samen met natuur-en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan de bevordering van de circulaire economie. Het streven naar een circulaire economie blijkt nu ook  breed gedeeld te worden onder lokale politieke partijen: maar liefst 54% van gemeentelijke politieke partijen wil aankomende jaren actief aan de slag met dit onderwerp. In de rest van Nederland ligt dit op 38%. Josja Veraart, directeur van de NMU is blij verrast; “Circulaire economie betekent op een andere manier denken, ontwerpen, doen en samenwerken. Het is essentieel dat de partijen dit hebben omarmd, zodat gemeentebesturen straks circulair economisch beleid gaan uitvoeren.”

Meeste partijen willen met Circulaire economie aan de slag
Circulaire economie komt in de meeste programma’s voor. GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de PvdA scoren hoog. Bij het CDA vindt de helft van de afdelingen de circulaire economie belangrijk, en ook bij VVD en SGP geldt dat voor ruim een derde van de afdelingen. Om de grote afvalstromen en de CO2 uitstoot drastisch te verminderen zullen gemeenten en provincies vaart moeten maken met circulaire economie. Afval wordt dan steeds vaker grondstof. De waarde van grondstoffen kan alleen behouden worden als partijen goed met elkaar samenwerken. Juist daar is Utrecht sterk in. In de verkiezingsprogramma’s geven de partijen veelvuldig aan het afval beter te willen scheiden, zodat nog meer grondstof kan worden teruggewonnen en lokale reststromen beter worden benut. Zeker in de bouw is dat van belang; Utrechtse gemeenten zullen de komende jaren veel woningen bouwen, vooral binnen de bestaande bebouwde kom. Daarbij kan het materiaal uit gebouwen die gesloopt worden goed worden hergebruikt. Ook geven partijen aan dat ze willen dat de eigen gemeenten inkopen doet bij bedrijven die circulair werken.

———————————

[1] Voor dit onderzoek zijn de programma’s bekeken van lokale politieke partijen die nu in Utrechtse  gemeenteraden zitten, voor zover deze gepubliceerd waren op hun eigen websites vóór 26 januari 2022. In de landelijke steekproef zijn – op dezelfde manier – 10 willekeurige gemeenten betrokken uit 10 verschillende provincies, niet zijnde Utrecht.

Tags: