Mogelijkheid voor EU-subsidie voor circulaire projecten

Mogelijkheid voor EU-subsidie voor circulaire projecten

Versnellingshuis Nederland Circulair! biedt projecten die in de praktijk werken aan circulaire economie de mogelijkheid om in aanspraak te komen voor 60% EU-subsidie. Het Versnellingshuis wil met een groep private en publieke partijen/projecten een aanvraag indienen. Met deze subsidie wil het versnellingshuis er voor zorgen dat de circulaire economie transitie versneld wordt.

16 juli 2020

De subsidie waar aanspraak op gedaan wordt, is de zogenoemde LIFE Integrated Project. Dit is een onderdeel van het EU-subsidieprogramma LIFE. Binnen dit programma worden verschillende projecten binnen EU-staten gestimuleerd om op deze manier de EU-doelstellingen te halen.

Initiatiefnemers van deze aanvraag zijn Het Groene Brein, MVO Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de COVID-19 is de urgentie van deze aanvraag naar voren gekomen, nu de plastic en textiel markten falen. Bij het binnen halen van de subsidie, ontvangen ondernemers 60% cofinanciering door de EU. De resterende 40% is voor rekening van projecten zelf.

Het indienen van projecten kan tot uiterlijk 31 juli. Er is dus enige urgentie geboden. Bent u geïnteresseerd in deze subsidie en wilt u weten aan welke criteria u moet voldoen? Kijkt u dan op de website van het Versnellingshuis voor een overzicht.