Geen transitie zonder koplopers

16 januari 2019

Vanuit alle hoeken wordt er meegewerkt aan een transitie naar de circulaire economie. De overheid stelt transitieagenda’s op, op gemeenteniveau wordt er beleid opgesteld en het consumeren van diensten in plaats van producten neemt al jaren in populariteit toe. Daarnaast wordt er aan zogenaamde versnellingstafels gezorgd voor een versnelling van de bestaande initiatieven. Ook de Cirkelregio Utrecht is een organisatie die probeert om andere initiatieven sneller van de grond te krijgen. Er is echter niets te versnellen zonder koplopers. In dit bericht willen we een aantal koplopers uitlichten. Zonder deze helden komt de circulaire economie nooit van de grond!

De E-waste race organiseert al jaren een wedstrijd op basisscholen, waarbij de verschillende klassen het tegen elkaar opnemen om de meeste elektronische apparaten op te halen en mee te nemen naar de klas. De klas die de meeste apparaten heeft opgehaald wint een schoolreisje.

Het vastgoedbedrijf van de Universiteit Utrecht doet zijn best om hun nieuwe gebouwen die zo circulair mogelijk neer te zetten. Hierbij wordt gekeken naar de oorsprong van de materialen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een nieuw gebouw materialen hergebruiken vanuit oude gebouwen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de functie van nieuwe gebouwen. Door modulair te bouwen kan die functie flexibeler worden en hoeft een gebouw wellicht in de toekomst niet gesloopt te worden, maar kan het omgebouwd worden naar een nieuwe functie.

Jessie Kroon maakt met haar organisaties Zero Waste Project en het plastic dieet mensen bewust van de grote hoeveelheden plastic die wij gebruiken in ons dagelijks leven en wat de impact hiervan is. De manier waarop we nu plastic consumeren past niet meer in een circulaire economie. Jessie probeert om in haar dagelijks leven het verbruik van plastic af te zweren. Ze organiseert daarnaast campagnes en bijvoorbeeld wedstrijd waarbij groepen mensen proberen om een maand zonder plastic te leven.