Menu
Regiodagen circulaire economie

Regiodagen circulaire economie

De regiodagen circulaire economie komen eraan. Gemeenten leren hierin lokaal van elkaar. Daarnaast wordt bekeken of er thema’s zijn waar we eventueel samen aan verder kunnen werken op het gebied van circulaire economie. Ook komen er onderwerpen aanbod als: wat zijn middelen en methoden om circulaire economie in je gemeente verder te versnellen of hoe creëer je meer draagvlak voor het thema. De regiodagen circulaire economie worden georganiseerd door Rijkswaterstaat en Circularities, in opdracht van het Rijk, IPO, VNG en de UvW. Voor een uitgebreid programma en voor aanmelden klik hier.

Provincie Utrecht is in één regio samen genomen met Flevoland en Noord-Holland. Op 29 oktober vond deze regiodag plaats, op het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.

Hier vindt u het Regioboek, zoals besproken op de regiodag: https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2019/regioboeken-ce-aanpak-iedereen-beschikbaar/


Meld je aan voor de Circular Awards van de Rijksoverheid

De Circular Award die op het spel staat

In 2020 zoekt de Rijksoverheid voor de derde keer iconische circulaire projecten: innovatieve projecten en producten van ondernemingen, overheden én burgerinitiatieven die de enorme potentie van de circulaire economie laten zien en die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Op maandag 3 februari tijdens het nationale congres Circulaire Economie worden de prijzen uitgereikt.

De prijzen zitten in drie categorieën: één voor bedrijven (Circular Award Business) en één voor (semi-)publieke instellingen (Circular Award Public). Daarnaast gaan we in 2020 op zoek naar circulaire burgerinitiatieven die kans maken op een Eervolle Vermelding.

Wie kunnen er meedoen? Als je mee wilt doen moet je voldoen aan vier criteria: circulariteit, schaalbaarheid, mogelijkheid en wil tot samenwerking en innovatieve businessmodellen.

De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. De winnaars van de Circular Award Business en Circular Award Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee in huis voeren. De winnaars worden ook meegenomen door Holland Circular Hotspot op hun internationale (handels)reizen waar zij Nederlandse voorbeelden presenteren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 3 februari 2020.

De belangrijkste data:

  • 07/10/2019 – 10/01/2020 – Inschrijving
  • 11/01/2020 – 24/01/2020 – (Voor)selectie finalisten
  • 27/01/2020 – 31/01/2020 – Bekendmaking finalisten voorafgaande aan de Week van de Circulaire Economie
  • 3/02/2020 – Finale en uitreiking circulaire trofeeën (let op: de finale vindt plaats op maandag 3 februari 2020)

Voor meer informatie, zie:


Upcycleshop op het NS station in Utrecht

Van dinsdag 5 tot en met zondag 10 november staat er op station Utrecht Centraal een pop-up met allerlei producten van hergebruikt NS-materiaal. Na het succes van de Upcycle Shop van vorig jaar, keert de winkel weer terug naar het station. Bezoekers kunnen de trotse eigenaar worden van notitieboeken en vogelhuisjes van voormalige reisinformatieborden. Nieuw dit jaar zijn vilten tassen (shoppers, rugtassen en heuptasjes) gemaakt van treinstoelbekleding (treintype ICM) en de verzamelitems uit oude treinen als remblokken, prullenbakken en noodremmen.

Sacha Göddeke, directeur Duurzaam Ondernemen NS: “NS wil het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk beperken en de huidige materialen hergebruiken. Bij de modernisering van een trein wordt 99% circulair verwerkt, 86% van alle materialen wordt op nieuw geplaatst in de trein en 13% krijgt een tweede leven buiten de trein. We werken samen met verschillende duurzame ondernemers om van dit treinafval weer nieuwe producten met een nieuwe functie te maken. Denk bijvoorbeeld aan de tafelvoetbaltafel van Veldtwerk op station Utrecht Centraal. Voor het ene procent dat resteert, zoeken we nog een goede oplossing.”

Tafel van treinplafond
Niet alleen de producten die te koop zijn, ook het meubilair in de winkel is gemaakt van NS-materiaal. De presentatietafels van treinplafonds zijn ontworpen door projectinrichter Gispen. De verkoopbalie en houten tafel zijn vervaardigd van oude treinvloeren en instaptreden door circulair makerscollectief Enz. Ook de zithoek is gemaakt van hergebruikte treinstoelen en instaptreden, bedacht door circulair ondernemer Douwe Jan Boersma van Opnieuw.

De Upcycle Shop (in de stationshal ter hoogte van spoor 18/19) opent is geopend van dinsdag 5 tot en met zondag 10 november van 8.00 tot en met 20.00 uur. Op ns.nl/upcycle staat waar welke producten te koop zijn.


Schrijf je nu in voor Circo Tracks in de provincie Utrecht!

In navolging van andere regio’s in Nederland, worden er ook in de provincie Utrecht drie Circo tracks georganiseerd. Circo Tracks zijn bedoeld om ondernemers een stapje verder te helpen in de circulaire economie. De drie tracks in de provincie gaan over:

  • Hubs voor de circulaire economie
  • Circulaire afbouw
  • Consumptiegoederen

Heb je interesse? Laat het ons weten via t.bulters@nmu.nl.

Wil je weten wat het precies inhoudt? CIRCO staat voor ‘creating business through circular design’. Door producten, diensten en businessmodellen circulair te ontwerpen, gaan ze langer mee en behouden ze langer hun waarde. CIRCO biedt hiervoor een concrete aanpak, een netwerk van professionals om opschaling te realiseren en een community om inspiratie en kennis te delen. De aanpak van CIRCO is gebaseerd op het boek Products that Last (Bakker, 2015) en de daarin beschreven businessmodellen en ontwerpstrategieën.

De belangrijkste onderdelen van de CIRCO-aanpak zijn de Circular Business Design Track en de Circular Design Class. De Track is een workshopreeks waarin ondernemers kennismaken met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, ze kansen verkennen voor hun eigen business en concrete stappen zetten naar de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. In de Class leren creatieve professionals hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie, en daarbij zelf nieuwe business kunnen genereren. Ook oefenen ze samen de concrete toepassing van circular design en krijgen ze inzicht in hun rol bij het realiseren van circulaire producten en services.

Zie hierbij een overzicht van alle CIRCO tracks die binnenkort gaan plaatsvinden: https://www.circonl.nl/agenda-overzicht/track


Groen en gezond isoleren kun je leren

UTRECHT – “Hernieuwbare en biobased isolatiematerialen zijn niet alleen prettiger om mee te werken, ze functioneren ook nog eens beter” aldus Ralf van Tongeren van Platform M3 architecten bij het Utrecht Region Get Connected Jaarcongres op 10 oktober 2019.

Deze sessie werd georganiseerd door Tim Bulters, van Natuur en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met Alliantie Cirkelregio Utrecht. Het moge duidelijk zijn dat er in het kader van de energietransitie een enorme isolatieopgave is. Het isoleren gebeurt doorgaans met isolatieschuimen op fossiele grondstofbasis. Om diverse redenen willen we minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe, innovatieve producten en oplossingen op de markt die een goed alternatief vormen. Zo zijn er steeds meer isolatieproducten op de markt die zijn gemaakt van een reststroom, zoals papier of textiel. Ook bestaan er steeds meer alternatieven die van een biologische grondstof gemaakt zijn, zoals vlas, hennep of stro.

Er zijn verschillende argumenten om te gaan isoleren met biobased isolatiematerialen. Ten eerste leggen naast hout, gewassen zoals hennep grote hoeveelheden CO2 vast. Dat is een enorm voordeel in een tijd waar we uitstoot van CO2 willen verlagen. Ten tweede is het voor de bouwvakker vaak prettiger werken met biobased isolatie: minder tot geen irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen. Als klap op de vuurpijl zien we in de praktijk ook dat het wooncomfort positief verbetert door gebruik van biobased isolatiematerialen.

Ralf van Tongeren vertelde op 10 oktober een verhaal over een speciale vorm van hennepisolatie: kalkhennep. Dit product isoleert vergelijkbaar met de veelgebruikte materialen, maar is veel beter in het reguleren van warmte en vocht. Ook heeft het een lagere dampdiffusieweerstand, wat wil zeggen dat het beter is in het afvoeren van damp uit een gebouw. Deze kenmerken dragen bij aan een comfortabel binnenklimaat. Het product is daarnaast hoofdzakelijk gemaakt van hernieuwbare bronnen en is aan het einde van de levensduur opneembaar in de biologische kringloop.

Waarom wordt dit dan nog niet overal gebruikt? Dat is een beetje een kip-ei verhaal, wist Ralf van Tongeren ons te vertellen. Je moet als bouwbedrijf even leren hoe je werkt met deze materialen en ze zijn nog niet bij alle groothandels beschikbaar. De grote partijen willen daarnaast eerst dat het op grote schaal toegepast wordt, voordat ze er zelf aan beginnen. Voor nu blijft het bij welwillende kleinere marktpartijen die hun nek uitsteken. Voor de meer grootschalige voorbeelden moeten we over de grens kijken naar o.a. België en Duitsland, daar worden de biobased isolatiematerialen al veel meer toegepast dan in Nederland.


NL Greenlabel en Stichting Insert gaan samenwerken

Vanaf 2 oktober bundelen NL Greenlabel en Stichting Insert hun krachten. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het partnerschap officieel.
NL Greenlabel en Insert versterken elkaar op het vlak van duurzaamheid in de openbare ruimte en leefbare buitenruimte met een totaalpakket aan diensten.

NL Greenlabel werd in 2012 opgericht door Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing. Sindsdien zetten zij zich in om particulieren, bedrijven en overheden op verschillende manieren te ondersteunen in het maken van steeds duurzamere keuzes. Met concrete handvaten voor de verduurzaming van de buitenruimte, worden duurzame ambities meetbaar. Hierbij staan steeds de natuur en de mens centraal.

Stichting Insert is ruim 1,5 jaar geleden gestart, met als doel om de markt te ondersteunen in de transitie van lineair naar circulair werken. Middels een platform waarop diverse diensten worden aangeboden, worden bedrijven en overheden gestimuleerd om grondstoffen, (bouw)materialen, bomen en struiken op een zo hoogwaardig mogelijke manier te hergebruiken.

Zowel NL Greenlabel als Stichting Insert zoekt naar mogelijkheden om de wereld een stukje beter, gezonder en duurzamer te maken. Met de samenwerking zetten beide partijen nieuwe stappen, om hierin verder te komen.

“Door onze krachten te bundelen, kunnen hoveniers, groenbedrijven en boomkwekers nu nog beter ondersteund worden in hun circulaire ambities. Ook groen zoals bomen en grote struiken, kunnen – mits goed voorbereid – een herbestemming krijgen als ze moeten wijken bij gebiedsontwikkelingen. Zonde om dat groen te versnipperen als ze ook elders een nieuwe standplaats kunnen krijgen. NL Greenlabel gaat als onderdeel van de samenwerking de Insert marktplaats op haar website gebruiken, waar kleine hoveniers (tot 5 Fte) zich bij kunnen aansluiten. Zo helpen we ook hen in hun circulaire ambities die ze als individu wat minder gemakkelijk kunnen waarmaken.

Daarnaast versterken we elkaars kennis, wat mogelijkheden biedt om ook op dat vlak steeds te blijven ontwikkelen. NL Greenlabel doet dit vanuit haar kennis over gebiedsontwikkeling en groen, Insert op het gebied van circulaire mogelijkheden”, aldus Lodewijk Hoekstra, founder van NL Greenlabel en Peter Kreukniet, Stichting Insert.
Samen zetten ze stappen om de balans tussen mens en aarde te herstellen. Zo werken zij samen aan een duurzamere wereld.

 


Startbijeenkomst CIRCO in de provincie Utrecht

Op maandag 16 september vond de Startbijeenkomst van CIRCO in de provincie Utrecht plaats. In samenwerking met de Alliantie Cirkelregio Utrecht werd een bijeenkomst voor netwerkpartners georganiseerd om de interesse en het draagvlak in de regio te onderzoeken. Een aantal geïnteresseerde netwerkpartners en bedrijven met verschillende achtergronden (brancheorganisaties, kennisinstellingen en innovatie loketten) hadden zich voor de bijeenkomst aangemeld.

Het doel van de startbijeenkomst was de deelnemers kennis te laten maken met de methodiek van CIRCO en het identificeren van relevante thema’s in de regio, waar CIRCO op kan aansluiten. Komende maanden zal in de regio worden getoetst welke kansen er zijn voor concrete CIRCO tracks en zullen er in het najaar een aantal tracks van start gaan met de geïdentificeerde thema’s.

Wat is CIRCO?

CIRCO is een design methodiek waarmee je leert hoe je een product, dienst of businessmodel circulair ontwerpt. Op deze manier leer je als ondernemer hoe je concreet aan de slag kunt gaan en een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie. De Circular Business Design Track bestaat uit drie eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en business modellen. Lees meer over CIRCO op de website.

Introductie in CIRCO

Irene ten Dam van Economic Board Utrecht heette de geïnteresseerden welkom met een korte discussie over de definitie van de circulaire economie. De eerste vraag waar de aanwezigen mee aan de slag gingen was: wat gebeurt er met jouw product nadat jij het verkocht hebt? CIRCO sectorcoördinator decentrale overheden Pepijn Duijvestein gaf een introductie in de circulaire economie en de kansen die dit biedt voor ondernemers om meer waarde te creëren met minder middelen. De Gelderse netwerkpartners werden geïntroduceerd in de nationale transitie agenda’s en ze ontdekten op welke manier CIRCO in de regio uitgerold gaat worden.

Hoe is CIRCO ontstaan?

CIRCO is een beweging naar de circulaire economie, gevoed door de groeiende community rond creating business through circular design. CIRCO startte in 2015 en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In en rondom CIRCO zitten ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie en de creatieve industrie en daarnaast onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

Aan de slag met de CIRCO-methodiek

De aanwezigen werd vervolgens gevraagd een product te kiezen dat ze circulair wilden leren ontwerpen. Ze gingen van start met het definiëren van hun waardeverlies en de bijbehorende ontwerpuitdaging. Aan de hand van de methodiek gingen de bedrijven en netwerkorganisaties zo concreet aan de slag met het nieuwe circulaire verdienmodel en hun circulaire productontwerp. In 45 minuten tijd werden de aanwezigen meegenomen in de wereld van circulair ontwerp en kwamen zij met een nieuw businessmodel en ontwerpstrategie waarmee ze hun waardeverlies elimineren en zorgen dat ze meer waarde creëren.

Thema brainstorm

De bijeenkomst werd afgesloten met een brainstorm over mogelijke thema’s in de regio. Er werden meerdere thema’s geformuleerd waarna de thema’s collectief zijn besproken en deze aangevuld zijn door de netwerkpartners. Hieruit is de volgende lijst voortgekomen met potentiële partners voor een mogelijk vervolg per keten.

Transitie agenda Uitwerking thema
Bouw Circulaire afbouw oplossingen, dak, wand en vloer  & demontabele gevelconcepten.
Bouw Grondstoffenhub, retour logistiek & selectieve sloop
Bouw (Biobased) Isolatiemateriaal
Biomassa & voedsel Fruitteelt
Kunststoffen Single use plastics,  retailers en verpakkingen
Bouw Circulaire gebiedsontwikkeling (gebiedstrack) en opdrachtgeverschap
Maakindustrie Maritieme maakindustrie: Scheepsbouw & afbouw

Indien er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met de sector coördinator decentrale overheden van CIRCO:

Pepijn Duivestein, via pepijn@circonl.nl of 06-41333889
Jonah Link, via jonah@circonl.nl of 06-81147386
Iris Grobben via iris@circonl.nl of 06-49321726

 


Duurzame workshop op het groene plein van Utrecht Region Get Connected Jaarcongres

Op 10 oktober 2019 vindt opnieuws het Utrecht Region Get Connected Jaarcongres plaats! De Economic Board Utrecht organiseert dit jaarlijks voor en met de belangrijkste spelers van de overheden en bedrijfsleven uit de regio. Het jaarcongres is verdeeld over vijf pleinen:

De Alliantie Cirkelregio Utrecht is natuurlijk het meest geïnteresseerd in het groen plein, waar vele circulaire onderwerpen de revue passeren. Zo wordt legt Ralf van Tongeren hoe je het beste circulair je huis kunt isoleren in zijn sessie, die wij samen met hem hebben opgezet. Ook leren we alles over hoe het kantoor van het UWV een grondstoffendepot werd, door een aantal slimme circulaire ingrepen. Er wordt ook een oproep geplaatst naar maaisel, om te gebruiken in een biovergister.

Kortom een hoop te zien op het Utrecht Region Get Connected Jaarcongres op 10 oktober 2019, in en rond het Galgenwaard stadion van FC Utrecht.


CIRCO startbijeenkomst – circular design tracks

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang en er liggen enorm veel kansen voor het bedrijfsleven om aan de slag te gaan met circulaire (verdien)modellen in de regio Utrecht. Ontdek welke kansen er voor jouw organisatie liggen voor circulair design tijdens de  gratis CIRCO-miniworkshop.

CIRCO is een methodiek voor bedrijven en netwerkorganisaties, waarmee je concreet aan de slag gaat met circulair ontwerp van producten, diensten en businessmodellen. Zo leer je hoe je bedrijf de businesskansen die de circulaire economie biedt optimaal kan benutten, hoe je je klantenportfolio kan uitbreiden en kan voldoen aan de wensen van de markt. De CIRCO-methodiek biedt handvatten om als organisatie zelf aan de slag te gaan met circulaire economie  om vervolgens (de eerste) concrete stappen te kunnen gaan zetten.

Op maandag 16 september 2019 organiseren Provincie Utrecht, Alliantie Cirkelregio Utrecht en de Economic Board Utrecht in samenwerking met CIRCO een startbijeenkomst in de regio. Deze miniworkshop is een korte introductie op een driedaagse CIRCO Circular Business Design Track . Samen met netwerkpartners en bedrijven in de regio willen wij tijdens deze Startbijeenkomst onderzoeken welke tracks we in de regio kunnen organiseren die aansluiten bij de huidige activiteiten en evenementen.

Datum: 16 september 2019
Tijd: 14:30 tot 17:00, aansluitend borrel
Locatie: Provinciehuis Utrecht

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij Irene ten Dam via irene.tendam@economicboardutrecht.nl


Circulaire quiz in de Duurzame Week Utrecht

Van 15 t/m 22 juni vond in Utrecht voor de vierde keer de Duurzame Week plaats. Rondom het thema circulaire economie vonden een aantal mooie activiteiten plaats.

Natuur en Milieufederatie Utrecht, partner van de Alliantie Cirkelregio Utrecht, hielp mee om het thema circulaire economie terug te laten komen in het programma. Voor het eerst was de Duurzame Week prominent aanwezig op de Neude, met een prachtige kas, die dienst deed als festivalhart. In deze kas was een arcadekast aanwezig van de E-waste Arcade. Daarnaast was via de NMU ook Fungi Factory weer aanwezig, met een programmaonderdeel op zondag 16 juni.

Ook was er op woensdag 19 juni een quiz in de kas over afval. Hier leerden de deelnemers alles over de inzameling en recycling van afval. Wist je bijvoorbeeld dat de verwerker van glas er blij mee is als je het dekseltje op het potje laat zitten? En wist je dat een gebruikte pizzadoos met pizzaresten niet bij het papier, maar bij het restafval moet? En wist je dat we per persoon per jaar 200 kilo papier gebruiken in Nederland? Deze deelnemers wisten dit, en wonnen het prachtige spel ‘De afvalrace’, ontwikkeld door de gemeente Utrecht.


Video's