Verkenning toekomstscenario’s werken in een meer circulaire economie

Verkenning toekomstscenario’s werken in een meer circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is in volle gang. Volgens de Nieuwe Economie Index (NEx) – een jaarlijks onderzoek van MVO Nederland dat in een percentage uitdrukt hoe duurzaam het Nederlandse bedrijfsleven is – is inmiddels 12,9% van de Nederlandse economie ‘circulair’ te noemen. Met het nationale doel van een volledig circulaire economie in 2050 voor ogen is er nog een behoorlijke weg te gaan. De grondstoffentransitie, zoals de transitie naar een circulaire economie vaak genoemd wordt, is vooral ook een sociaal-economische transitie. De overgang naar een circulaire economie beïnvloedt immers onze manier van werken en de arbeidsmarkt. En andersom: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen de transitie naar een circulaire economie afremmen of juist versnellen. Dat roept allerlei vragen op, zoals: Welke banen verdwijnen en hoeveel banen komen erbij? Welke vaardigheden worden belangrijk en hoe kunnen onderwijsinstellingen hun studenten daarop voorbereiden? Hoe zorgen ondernemers en werknemers ervoor dat zij zich blijven ontwikkelen? Welke maatregelen kan de overheid treffen voor de lange termijn?