Utrecht Circulair 2020-2023

Utrecht Circulair 2020-2023

Utrecht wil in 2050 een circulaire stad zijn. Daarmee volgt Utrecht het Rijk brede programma zoals dat is ingezet op de ambitie om geheel Nederland in 2050 circulair te hebben. Utrecht Circulair 2020-2023 maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie en is een eerste stap op weg naar 2050. Utrecht willen we samen met allerlei bedrijven, onderwijsinstellingen, instanties en bewoners circulair maken. We kunnen dat niet alleen. In het kort ● Utrecht wil in 2050 een circulaire stad zijn ● Er zijn vijf ambities met prioriteit ● Dat doen we in drie stappen: 2023, 2030 en 2050 ● Tot 2023 zetten we vooral in op leren en experimenteren, na 2023 zetten we in op versnellen