The circularity gap report

The circularity gap report

Slechts 8% van het materiaalgebruik in de Nederlandse gebouwde omgeving is afkomstig uit secundaire bronnen. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de materialen die de bouwsector gebruikt om de normale gang van zaken uit te voeren, afkomstig is van nieuwe bronnen. In Nederland wordt de helft van al het gebruik van hulpbronnen naar de gebouwde omgeving geleid – en als gevolg daarvan genereert de sector een derde van de uitstoot van het land en 40% van zijn afval.1 Deze impact zal naar verwachting niet snel afnemen : als reactie op een ernstige woningcrisis heeft de overheid zich tot doel gesteld om tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen, bovenop infrastructuurontwikkeling, openbare ruimtes en commerciële gebouwen. In een tijd waarin we substantieel minder moeten gebruiken en consumeren, vraagt ​​de gebouwde omgeving meer. Maar circulaire strategieën die materiaalgebruik aanpakken, afval minimaliseren, zorgen voor hoogwaardige recycling aan het einde van de levensduur en menselijk kapitaal ontwikkelen, kunnen Nederland helpen om belangrijke milieudoelen te bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van zijn inwoners en de samenleving als geheel. Om de ambitieuze doelstelling van de overheid te halen – gehalveerd materiaalverbruik in 2030 en volledige circulariteit in 2050 – zullen alle hens aan dek nodig zijn in alle sectoren, met gerichte inspanningen van met name de bouwsector.