PMD Handvatten voor kwaliteitsverbetering

PMD Handvatten voor kwaliteitsverbetering

Onderzoek kwaliteit Plastic, Metaal en Drankenkartons. Bundeling van bestaande onderzoeken naar kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Monitoring en evaluatie van de afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval.