Neveneffecten diftar

Neveneffecten diftar

Diftar: effectief om hoeveelheid restafval te verminderen. Tariefdifferentiatie is een effectief middel om de hoeveelheid restafval terug te dringen: diftar-gemeenten hebben bijna de helft minder restafval dan niet diftar gemeenten. In 2020 heeft bijna de helft (48%) van de gemeenten een diftar systeem. Daarnaast overweegt een flink aantal gemeenten diftar in te voeren. Mogelijke neveneffecten van diftar.  Bij de meeste gemeenten treden er bij (de invoering van) een diftar systeem neveneffecten op. Soms zijn deze effecten tijdelijk (vlak na invoering) en soms ook hardnekkig en langdurig. Voor veel (bestuurders van) gemeenten zijn neveneffecten een belangrijk argument om terughoudend te zijn met het toepassen van diftar: niemand zit te wachten op dumpingen of andere vervuiling van de openbare ruimte. Dit onderzoek: kwantificeren mogelijke neveneffecten. Alhoewel in de beeldvorming en besluitvorming mogelijke neveneffecten soms de boventoon voeren, is er in de praktijk weinig (statistische en/of kwantitatieve) informatie over het optreden van neveneffecten beschikbaar. Dit onderzoek levert deze informatie.