Inspiratie voor circulaire en biobased projecten

Inspiratie voor circulaire en biobased projecten

Voor een duurzame circulaire bouwsector in 2050 zijn er nog grote stappen te maken. Omdat HEVO dit belangrijk vindt en actief wilt bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie delen wij graag in dit circulariteit inspiratieboek een aantal duurzame en circulaire projecten ter inspiratie. In dit inspiratieboek vindt u 6 circulaire projecten met innovatieve toepassingen en/of maatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten. De specialisten van HEVO streven ernaar dat de projecten waar zij aan werken bijdragen aan een duurzame sociale economie in de omgeving. Dat ze inspiratie brengen en bijdragen aan de bewustwording van duurzaamheid. Binnen onze project streven we ernaar dat onze werkzaamheden een positieve impact op ecosystemen en diersoorten hebben, de materiaalkringloop gesloten wordt en dat er natuurvriendelijke materialen gebruikt worden.