Eindrapport Actielijn onderzoek Materialenpaspoort

Eindrapport Actielijn onderzoek Materialenpaspoort

Inzicht in de materialen in bouwwerken is cruciaal om circulair te kunnen bouwen, renoveren en slopen. Een Materialenpaspoort helpt daarbij. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie adviseerde in 2020 dan ook om de volgende cruciale vragen te laten beantwoorden zodat het kabinet kan beslissen over een eventuele wettelijke verplichting van Materialenpaspoorten: 1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken? 2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag? 3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten? 4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?