Analyse CO2 impact staal in de bouw

Analyse CO2 impact staal in de bouw

Staalproducten voor de bouw zijn gevoelig voor CO2 beprijzing, per kg is er een direct en nagenoeg lineair verband met de productmassa en CO2 prijs. Er is een substantieel verschil in de impact van een fictieve CO2 prijs op constructiestaal en de andere halffabricaten (band-, plaat- en kwartoplaatstaal). De impact op constructiestaal is veel kleiner door het hoge percentage secundaire input (schroot) in de productie. CO2 reductie in de primaire productie van het band-, plaat- en kwartoplaatstaal vraagt een grote procesinnovatie, voor de productie van constructiestaal kan 50% reductie worden bereikt door verduurzaming van de procesenergie (Electra). CO2 reductie door hergebruik van staal in de bouw is een strategie die direct toepasbaar is.  Uitgaande van een gemiddelde toepassingsverhouding van 3:1 voor constructiestaal en plaatstaal in een bouwwerk kan met hergebruik van 75% ca. 50% CO2 reductie worden gerealiseerd. Toepassing van dit scenario op een bestaand kantoor en een bestaande industriehal laat zien dat een MPG (Milieuprestatie) reductie van 50% haalbaar is met hergebruik van staal. Momenteel wordt voor een constructiestaal een LCA dossier opgesteld voor verschillende circulaire scenario’s. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase.