Menu
Bouw & demontage

Bouw & demontage

Naast nieuwbouw en renovatie is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke opgave in de regio Utrecht. Die opgave biedt concrete aanknopingspunten voor flexibel & demontabel bouwen, duurzaam demonteren en hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. 

Community of Practice (CoP) Circulair bouwen

Circulair Bouwen is simpel gezegd: bouwen op de LEGO-manier. Vanaf het begin denk je na over hoe je onderdelen van een gebouw in elkaar schuift, zodat je ze aan het einde van de rit weer uit elkaar kunt halen. Op deze manier kunnen grondstoffen worden hergebruikt of terug gegeven aan de natuur en gaan dus niet naar de afvalstortplaats (‘lineair’). Dat klinkt allemaal heel logisch, maar de praktijk is weerbarstig, vol dilemma’s en nieuwe vragen.

werkconferentie In de regio ziet de NMU de bouwsector als belangrijke speler in de transitie naar een circulaire economie en men speelt hierop in via de Alliantie Cirkelregio Utrecht (link naar landingspagina Alliantie). In een netwerkverband met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en U10 organiseerde de alliantie op 13 juni 2017 een kennis en expertise cursus Circulair (ver) Bouwen. Alle bedrijven die willen bouwen, renoveren of slopen en dat Circulair willen doen worden opgeroepen tot deelname!

In 2016 is een eerste Community of Practice (CoP) Circulair (ver)bouwen uitgevoerd, de uitkomsten van deze CoP zijn in een E-book opgenomen. Deze kan via de website van MVO Nederland gedownload worden.

Een Community of Practice (COP) is een groep van mensen die een belang, een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp delen (in dit geval circulaire bouw) en die kennis en expertise op dit gebied verdiepen door met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken voor de toekomst.

Eneco energy campus

Op de Eneco EnergyCampus in Utrecht zoekt Eneco samen met partners en energiegebruikers naar duurzame energieoplossingen die slimmer wonen, werken en leven mogelijk maakt. Dit wil men doen op het (af)gesloten terrein van de energiecentrale op Lage Weide te herontwikkelen tot een open campus: de Eneco EnergyCampus.

Een plek waar  studenten, bedrijven (start-ups, scale-ups en grown-ups), kennisinstellingen en inwoners uit de stad samen nieuwe oplossingen kunnen bedenken, testen en maken. De EnergyCampus vormt zo een living lab voor de stad. Op de Eneco EnergyCampus vinden al regelmatig events plaats, ook off-campus zijn we in actie, zie hier voor de agenda.

Foto verwerking bouwafval in header en achtergrond: Beelen Groep

Is je interesse gewekt, denk je graag met ons mee of heb je een vraag? Neem contact op met Wim Beelen van gemeente Utrecht.

 

 

Video's