Menu
Afvalvrije gebieden

Afvalvrije gebieden

In een circulaire economie hebben we idealiter geen (rest)afval meer. We worden dan ook steeds beter in het hoogwaardig recyclen van alle verschillende grondstofstromen. Restafval kunnen we nog omzetten naar energie, maar dat is wel een lagere toepassing. Het is dus zaak dat we zo min mogelijk restafval overhouden.

Op 23 november 2016 vond het 14e Circular Economy Lab plaats, georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het thema van deze avond was Afvalloos werken. Daarbij kwamen ook afvalvrije gebieden aan bod.

afvalvrije gebiedenTijdens het Circular Economy Lab stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe organiseren we afvalscheiding en -inzameling in kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in de regio Utrecht om 100% hergebruik te realiseren?
  • Afvalpreventie door afvalloos inkopen, hoe krijgen we dit voor elkaar?

Lees hier het verslag.

Prof. dr. Jaqueline Cramer, strategisch adviseur USI, vroeg de aanwezigen welke gebieden zich als pilot-gebieden zouden willen opwerpen om een serieuze stap te maken richting afvalvrij werken. Vertegenwoordigers van het Utrecht Science Park (USP) en de Green Business club Utrecht Centraal (GBCU) gingen de uitdaging aan! Met ondersteuning van de U10 gemeenten is NMU vervolgens aan de slag gegaan om de stand van zaken en de behoeftes in beide gebieden in kaart te brengen.

Tijdens het CE-lab bleek dat de Green Business Club Utrecht Centraal al belangrijke stappen heeft gezet en ambitieuze plannen heeft om in 2030 volledig afvalvrij te kunnen zijn. De partners van de GBCU hebben hun interne afvalzorg goed op orde. De focus ligt nu op afvalinzameling in de publieke ruimte en het minimaliseren van de logistieke bewegingen van de afvalinzameling in het gebied.

Uit een eerste startbijeenkomst met de partijen op het Utrecht Science Park (UU, HU, UMC en greenoffices) bleek dat hier veel behoefte was om met elkaar informatie uit te wisselen over de interne afvalinzameling en afvalscheidingsstrategie. Daarnaast gaan Universiteit en Hogeschool met elkaar in gesprek over de afvalinzameling in de buitenruimte.

Is je interesse gewekt, denk je graag met ons mee of heb je een vraag? Neem contact op met Arno Peekel van Utrecht Sustainability Institute

Video's