Menu
Doelen

Doelen

Op de lange termijn wil de Alliantie Cirkelregio Utrecht toewerken naar een circulaire regio door de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam te versterken. Dit doen we door nieuwe allianties te smeden en kennis te ontwikkelen en te delen, als een echte netwerkorganisatie. Hierbij is circulariteit van grondstoffen en producten het uitgangspunt.

Bouw en demontage

Naast nieuwbouw en renovatie is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke opgave in de regio Utrecht. Die opgave biedt concrete aanknopingspunten voor flexibel & demontabel bouwen, duurzaam demonteren en hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. De alliantie werkt in aan de volgende doelen:

 • Potentiële, regionale bouw/demontage projecten zijn in beeld, zowel in beheer van overheden als marktpartijen;
 • Potentiële, regionale bouw/demontage partijen zijn aangehaakt;
 • Circulair inkopen staat hoog op de kaart bij overheden en bedrijven;
 • Allianties die bijdragen aan realisatie concrete projecten worden ondersteund;
 • Communicatie & kennisdeling van goede voorbeelden naar de regio

Afvalvrije gebieden

In de regionale diensteneconomie zijn veel kantoren en dienstverlenende instellingen gehuisvest. Daarnaast zijn er in Utrecht natuurlijk veel woningen. Op dit moment genereert een gemiddelde bedrijfswerkplek of woning per persoon 125 kg afval per jaar, waarvan 100 kg restafval. Bedrijven bieden oplossingen om dit restafval te verwaarden. Hiermee wordt bedoeld dat afvalverwijdering op een werkplek geen geld meer kost, maar juist waarde creëert. De alliantie werkt aan de volgende doelen:

 • Potentiële afvalvrije gebieden zijn in beeld en er wordt verkend of er een pilot gestart kan worden;
 • Potentiële bedrijfs- en overheidskantoren met minimaal 250 werkplekken zijn in beeld;
 • Bij deze kantoren is een grondstoffenscan uitgevoerd;
 • Zoveel mogelijk van de op de werkplekken gegenereerde grondstoffen worden omgezet in producten die weer geleverd worden aan kantoren en andere bedrijven in de regio;
 • Communicatie & kennisdeling van goede voorbeelden naar de regio.

Biobased

In een circulaire economie kunnen we niet langer afhankelijk zijn van fossiele (brand)stoffen. We moeten over naar een biobased economie. In deze economie worden de groene reststromen niet langer verbrand, maar hoogwaardig terug gebracht in de economie. Er zijn al vele voorbeelden van goede toepassingen van deze groene initiatieven, maar de transitie staat nog in kinderschoenen. De alliantie werkt aan de volgende doelen:

 • Het lokaal sluiten van groene kringlopen;
 • Ondersteunen van de koplopers in de biobased economie o.a. door het bieden van een podium door het geven van advies;
 • Inventariseren van knelpunten in de wetgeving die initiatieven in de biobased economie in de weg staan.
Video's