Menu
Samen maken we de cirkel rond

Samen maken we de cirkel rond

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat op landelijk niveau het milieu een onderwerp is wat veel aandacht krijgt. Terwijl ze op landelijk niveau nog hard bezig zijn met lobbyen en het opstellen van het klimaatakkoord zijn de gemeentes in de provincie Utrecht druk bezig met de circulaire economie. Desondanks is er nog veel te doen op het gebied van circulaire economie en iedereen kan hierin bijdragen. Onder de flyer staan de links van interessante initiatieven die je op weg kunnen helpen. Kom je er niet uit, de Natuur Milieufederatie Utrecht staat open voor vragen en helpt je graag.

 

-Cirkelstad –
– Servicepunt Circulaire Samenleving –
– Alliantie Cirkelregio Utrecht –
– Circulair Inkopen Pianoo –
– Werkgroep Circulaire Economie BlauwZaam –


De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan

Op 20 maart mag iedereen in Nederland zijn stem uitbrengen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Om hierop voor te bereiden zal er op 4 maart in Utrecht het verkiezingsdebat plaatsvinden met als thema verstedelijking en het milieu. Door de enorme stedengroei zijn we beland in een tijd waar er constant een afweging moet worden gemaakt tussen bouwen en groeien en de natuur. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol in deze keuze.  Zij hebben een scala aan tools die kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen, denk aan wetgeving en beleid maar ook communicatie met de bevolking. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht zal tijdens dit debat de aandacht worden gevestigd op de plannen van verschillende politieke partijen omtrent verstedelijking en wat de rol van de provincie hierin is. De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties willen ook graag jou mening horen!

Schrijf je hier in

 


De circulaire bouweconomie van de Bouwagenda

De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een geheel andere manier gaan werken.

Het betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar of biobased zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik (inclusief demontabel bouwen) en het gebruik van biobased in alle deelmarkten van de bouw. Nederland pakt deze uitdaging serieus op. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is. In 2030 willen we 50% van de einddoelstelling hebben gerealiseerd. Voor 2021 is het doel om een basis te leggen in kennis en ervaring om vervolgens de doelstellingen in 2030 en 2050 te realiseren.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de agenda voor de periode 2018-2021. De agenda is opgesteld door een Transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Vanuit De Bouwagenda is de ambitie om het thema zoveel mogelijk handen en voeten te geven door het concreet te verbinden met de opgaves in de diverse Road Maps. De Transitieagenda stelt diverse concrete maatregelen voor om de circulaire bouweconomie te ontwikkelen. Zoals de aanbeveling dat vanaf 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zullen zijn. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

Wil je meer weten over Circulaire Bouweconomie, neem dan een kijkje op de website


De stadswormerij in Amersfoort kan eindelijk van start!

Edgar van Groningen is de initiatiefnemer van stadwormerij Amersfoort. Het plan is vrij eenvoudig: buurtbewoners en lokale horeca-ondernemers kunnen hun groene afvalstromen kwijt bij de stadswormerij. Deze groene stroom wordt tijgerwormen opgegeten en weer uitgepoept. Bij deze omzetting wordt het afval flink verminderd in volume. Wat er overblijft is vermicompost: een zeer goede voedingsbodem voor uw (moes)tuin. Dit product kan terug gekocht worden van de stadwormerij.

Bij het opstarten van deze organisatie liep Edgar tegen een aantal hordes aan rondom wet- en regelgeving. Zo blijkt het dat wormen als vee worden gezien, en de compost dus moet voldoen aan de mestwetgeving. Daarnaast mag je als bedrijf niet zomaar afval verwerken zonder je als zodanig te registeren. De start van de stadswormerij heeft daarom even op zich laten wachten.

Op 15 januari echter heeft de gemeenterraad van Amersfoort toegezegd dat de problemen rondom wetgeving worden opgeheven voor de stadswormerij en dat deze op 1 februari open mag voor productie. Woon je in Amersfoort of in de buurt, ga dan vooral eens kijken en neem je groene afval mee! Kijk anders eens op de website: https://stadswormerij.nl/


Utrecht hard op weg naar een circulaire topregio

De provincie Utrecht en de Alliantie Cirkelregio Utrecht presenteerden 16 januari, tijdens een geslaagde bijeenkomst, hun gezamenlijke circulaire doelstellingen. Aanleiding van de samenkomst in het provinciehuis was de presentatie van het onderzoeksrapport van DRIFT. Er werd door zowel koplopers als bestuurders gesproken, wat zorgde voor een afwisselende middag. 

 

Prof. Derk Loorbach introduceerde zijn definitie en kijk op transities, en via een informatieve animatie presenteerde hij de ‘Nieuwe Utrechtse Stijl’. Het rapport van DRIFT is hier te lezen. Vervolgens interviewde hij koplopers Jacomijn de Vries (o3 effect), Claartje Vorstman (Rijkswaterstaat) en Michiel Dekkers (i-did) over hun initiatieven om de circulaire economie op gang te brengen.

 

Hierna nam Jacqueline Cramer het stokje over om te vertellen over de huidige status van de circulariteit in de provincie Utrecht. Aan de hand van inspirerende voorbeelden liet ze zien dat we hard op weg zijn, en dat er nog een hoop kansen liggen waaraan gewerkt moet worden om een echte circulaire topregio te worden.

 

Tenslotte werden de ambassadeurs aan de zaal voorgesteld. De circulaire wethouders Anne Brommersma (De Bilt) , Hilde de Groot (Houten), Wouter Catsburg (Zeist), Fatma Koser Kaya (Amersfoort) en Marco Verloop (Veenendaal) en Klaas Verschuure (Utrecht) vertelden elk op welk punt van de transitie zij zich de komende tijd gaan concentreren. Met elk hun eigen focus worden alle facetten van de transitie naar een circulaire economie goed afgedicht.

 

Josja Veraart, voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht, sloot de middag af, en onder het genot van een borrel werden vele nieuwe verbanden gelegd en plannen gemaakt voor Utrecht als circulaire topregio.


Geen transitie zonder koplopers

Vanuit alle hoeken wordt er meegewerkt aan een transitie naar de circulaire economie. De overheid stelt transitieagenda’s op, op gemeenteniveau wordt er beleid opgesteld en het consumeren van diensten in plaats van producten neemt al jaren in populariteit toe. Daarnaast wordt er aan zogenaamde versnellingstafels gezorgd voor een versnelling van de bestaande initiatieven. Ook de Cirkelregio Utrecht is een organisatie die probeert om andere initiatieven sneller van de grond te krijgen. Er is echter niets te versnellen zonder koplopers. In dit bericht willen we een aantal koplopers uitlichten. Zonder deze helden komt de circulaire economie nooit van de grond!

De E-waste race organiseert al jaren een wedstrijd op basisscholen, waarbij de verschillende klassen het tegen elkaar opnemen om de meeste elektronische apparaten op te halen en mee te nemen naar de klas. De klas die de meeste apparaten heeft opgehaald wint een schoolreisje.

Het vastgoedbedrijf van de Universiteit Utrecht doet zijn best om hun nieuwe gebouwen die zo circulair mogelijk neer te zetten. Hierbij wordt gekeken naar de oorsprong van de materialen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een nieuw gebouw materialen hergebruiken vanuit oude gebouwen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de functie van nieuwe gebouwen. Door modulair te bouwen kan die functie flexibeler worden en hoeft een gebouw wellicht in de toekomst niet gesloopt te worden, maar kan het omgebouwd worden naar een nieuwe functie.

Jessie Kroon maakt met haar organisaties Zero Waste Project en het plastic dieet mensen bewust van de grote hoeveelheden plastic die wij gebruiken in ons dagelijks leven en wat de impact hiervan is. De manier waarop we nu plastic consumeren past niet meer in een circulaire economie. Jessie probeert om in haar dagelijks leven het verbruik van plastic af te zweren. Ze organiseert daarnaast campagnes en bijvoorbeeld wedstrijd waarbij groepen mensen proberen om een maand zonder plastic te leven.

 


Op bezoek bij koffietijd

Josja Veraart, de voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht, was op maandag 14 januari 2019 te gast bij Koffietijd. Ze legt uit wat het belang is van de circulaire economie. Een economie waarin er geen afvalstoffen meer zijn en waar we van afvalstoffen weer nieuwe producten kunnen maken, zodat we geen nieuwe grondstoffen meer nodig hebben. Daarnaast zijn in dit item ook onze vrienden van Fungi Factory aan het woord over hun bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie.

Kijk het fragment hier terug:


Belastingvoordeel voor koplopers circulair bouwen

Organisaties die verspilling van grondstoffen tegengaan en zich bezighouden met circulair bouwen, Cradle to Cradle en upcycling, kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA/Vamil. In de Milieulijst 2019 van RVO.nl is dit te lezen.

In 2019 is er in totaal € 139 miljoen beschikbaar voor bedrijven die zich inzetten voor het verlengen van de levensduur van producten en ervoor zorgen dat giftige stoffen uit grondstoffen wegblijven. In de Milieulijst is een overzicht te vinden van maatregelen die in aanmerking komen voor de belastingvoordelen en staat vermeld wat hier niet onder valt, zoals onderhoudskosten.

In het kader van circulair bouwen is er meer nieuws te melden. Vers op de Mileulijst 2019 zijn circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en lage CO2-uitstoot. Bekijk de volledige lijst en ontdek de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de voordelen.


‘Keibewust033’ tegen voedselverspilling in Amersfoort

Op deze website laten wij graag mooie voorbeelden zien van wat er gebeurt in de Provincie Utrecht op circulair gebied. In dit artikel staat het prachtige initiatief ‘Keibewust033’ centraal. Keibewust033 is een initiatief om voedselverspilling te voorkomen, uitgevoerd door Matchpoint Zinvol zaken doen, een projectorganisatie in Amersfoort. Matchpoint heeft een groot netwerk van bedrijven en organisaties achter zich die samen proberen om matches te maken tussen maatschappelijke vragen en bedrijven.

Koken tegen verspilling

Binnen het project Keibewust033 ontstonden een aantal activiteiten, allemaal gericht op het voorkomen van voedselverspilling. Zo werd een groep horecaondernemers uit Amersfoort meegenomen naar BidFood in Amsterdam, waar zij werden geïnspireerd door ondernemers die werken om voedsel te redden, zoals Kromkommer. Een andere mooie activiteit binnen het project Keibewust033 was de Masterchef kookwedstrijd op het festival Dorpsfeest Hoogland. Tijdens deze kookwedstrijd werd alleen gewerkt met restproducten van Amersfoortse horecaondernemers, en wat kruiden om het geheel om smaak te brengen. Bijzonder hoogstaande gerechten waren het resultaat, wat goed laat zien dat wat wij weg gooien, nog enorm veel waarde kan bevatten. Een vergelijkbare kookwedstrijd werd georganiseerd met leerlingen van de koksopleiding van MBO  Amersfoort, wederom met mooie en creatieve resultaten. Tot slot werd in samenwerking met een aantal horecaondernemers uit Amersfoort een concept ontwikkeld genaamd ‘Gastvrij tafelen’. Mensen in de schuldhulpsanering, die doorgaans niet de mogelijkheid hebben om uit eten te gaan, krijgen een tegoedbon voor een gratis diner in een van de deelnemende restaurants. De gasten krijgen een verassingsdiner voorgeschoteld, dat volledig gemaakt wordt van restproducten of voedsel dat dreigt niet meer verkocht te worden. Op deze manier wordt de verspilling van dit voedsel voorkomen en kunnen er nog mensen van genieten.

Toekomstfonds

Matchpoint kon dit project uitvoeren met steun van het Toekomstfonds van gemeente Amersfoort. Dit is een fonds dat jaarlijks wordt toegekend aan organisaties uit Amersfoort voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ondernemingen. Het gaat om een bedrag van maximaal €50.000,- en wordt alleen uitgekeerd onder de voorwaarde van minimaal 50% cofinanciering.

Ook geïnteresseerd in het Toekomstfonds? Klik dan hier voor meer informatie.


Kantoor als Grondstoffendepot (KAG)

Al sinds 2017 loopt binnen de Alliantie Cirkelregio het project ‘Kantoor als Grondstoffendepot’ (KAG). Binnen dit project wordt gewerkt aan het afvalvrij maken van kantoren.

Op het jaarcongres van de Economic Board Utrecht op 11 oktober werd in een sessie uitgebreid gesproken over de stand van zaken van dit project en werd de koers voor de toekomst uitgezet. Vanuit een inhoudelijke basis werd samen met de enthousiaste groep aanwezigen nagedacht over hoe het project verder moet. Hier lees je meer over wat de uitkomsten van die sessie waren.

Wil je een duidelijk overzicht van dit project? Kijk dan op onze webpagina. Hier leggen we alles nog eens haarfijn uit.

Wil jij je aansluiten met jouw kantoor? Laat het dan weten via circularoffice@economicboardutrecht.nl!


Video's