Menu
Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik biomassa

Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik biomassa

In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout, bagger en slib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen? Deze vraag staat centraal tijdens het 18e Circular Economy Lab op 4 juni.

Wageningen University trapt af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna gaan we in discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen. Zij gaan in op de mogelijkheden voor hergebruik en delen hun toekomstvisie, afwegingen en huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector
Vervolgens zoomen we in op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het gebruik van biobased producten staat hier nog in de kinderschoenen. Toch zou grootschalige inzet mogelijk moeten zijn. Het bedrijf Roelofs presenteert succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gaan in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.
Programma van de avond
USI organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Jacqueline Cramer zal de avond leiden.
Het lab vindt plaats van 20:00 tot 22:00 op maandag 4 juni 2018 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Vanaf 19.30 staat de koffie en thee voor u klaar.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Programma:
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
20.10 uur Pitch en paneldiscussie
De pitch gaat over de rol van biomassa in de circulaire economie en wordt gegeven door Jan van Dam, Wageningen University & Research

Paneldiscussie: Aanbod van biomassa reststromen 
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Welke verwerkingsroutes hebben de deelnemers gekozen, en waarom?
• Leveren we ‘hoogwaardigheid’ in om een businesscase rond te krijgen?
• Wat zijn de voorwaarden voor verdere opschaling?
Paneldiscussie met:
• Jan van Dam, Wageningen University & Research
• Antoine Giezen, Rijkswaterstaat
• Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
• Henk Wanningen, Staatsbosbeheer

21.00 uur Pitch en paneldiscussie

De pitch zal gaan over demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton en wordt gegeven door Robby van den Broek, Roelofs BV

Paneldiscussie: De keten rond voor biomassa reststromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Wat zijn de drempels voor versnelling van hoogwaardige toepassing in bouw & infra
• Kan het verwerken hoogwaardiger?
• Kunnen opdrachtgevers van gemeente en provincie hoogwaardige toepassing versnellen?
• Hoe ver zijn we met circulair en biobased inkopen?

Paneldiscussie met:
• Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam
• Robby van den Broek, Roelofs BV
• Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Martin Scherpenisse, Provincie Zeeland

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer
22.00 uur Netwerkborrel

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Graag tot ziens op 4 juni 2018 in Utrecht!


Werkconferentie Circulaire bouw & demontage

Op 12 maart organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan ook de NMU deel uitmaakt, de werkconferentie Circulaire bouw en demontage. De gemeenten uit de regio Utrecht en Amersfoort gaan hun eigen vastgoed en grond uitgeven volgens hun circulaire bouwbeleid. Dus kom op 12 maart met ons de koppeling maken tussen kansrijke projecten, circulaire stromen en marktpartijen die hier werk van willen maken! 

 

Op 12 maart organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan ook de NMU deel uitmaakt, de werkconferentie Circulaire bouw en demontage. De gemeenten uit de regio Utrecht en Amersfoort gaan hun eigen vastgoed en grond uitgeven volgens hun circulaire bouwbeleid. Dus kom op 12 maart met ons de koppeling maken tussen kansrijke projecten, circulaire stromen en marktpartijen die hier werk van willen maken! 

 

Wat: Werkconferentie Circulaire bouw en demontage
Wanneer: 12 maart 2018 | 12:30 – 17:00
Waar: Provinciehuis Utrecht – Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Aanmelden: Meld u aan voor de werkconferentie
Werksessies: U kunt hier meer informatie vinden over de werksessies.

Heeft u zich al aangemeld voor de werkconferentie, maar moet u nog een werksessie kiezen? Dan kunt u hier uw keuze doorgeven

Regionale voorbeeldprojecten van circulair bouwen en demonteren zijn heel divers, zo blijkt ook uit de recent verschenen publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk‘. Om de potentie van circulair bouwen en demonteren scherper in beeld te krijgen, is een projectenkalender opgesteld, met daarin de vele projecten (demontage, renovatie en nieuwbouw) die binnen de gemeenten op stapel staan.

Welke zakelijke kansen zijn er om de circulaire potentie in deze projecten te verzilveren? Op 12 maart willen we hier met u een antwoord op vinden, aan de hand van de kalender en inspirerende voorbeelden. Ook brengen we kansrijke circulaire stromen in kaart en lanceren we het Bouwprogramma voor deze regio, waarin we projecten op verschillende manieren kunnen ondersteunen.

Doel van de werkconferentie

  • Overzicht presenteren van regionale bouwprojecten en daarmee samen aan de slag;
  • Inzicht in welke circulaire stromen en projecten op korte termijn rendabel (te maken) zijn;
  • Overzicht van marktpartijen die hier werk van willen maken;
  • Overzicht van vragen uit de markt om tot circulaire bouw en demontage te komen;
  • Start van het regionale bouwprogramma.

Programma

12.30   Inloop
13.00   Welkom door dagvoorzitter Rutger Büch (Gemeentesecretaris Cirkelstad)
13.05   Opening werkconferentie (gedeputeerde Pim van de Berg, provincie Utrecht)
13.15   Presentatie Projectenkalender Bouw en Demontage (door Metabolic & SGS Search)
13.45   Toelichting Bouwprogramma (Rutger Büch, Cirkelstad)
14.00   Werksessies ‘Wat heeft u nodig om kansrijke proposities voor circulair bouwen en/of demonteren verder te brengen?’ Elke werksessie wordt ingeleid met enkele inspirerende voorbeelden.

  • Werksessie 1: Circulaire infra
  • Werksessie 2: Circulaire Woningbouw
  • Werksessie 3: Circulaire utiliteitsbouw
  • Werksessie 4: Hergebruik van bestaande Componenten

U kunt hier meer lezen over de inhoud van de sessies.

15.45   Gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over kansrijke proposities uit de werksessies en wat er vanuit de regio nodig is om deze daadwerkelijk te laten slagen.
16.00   Afsluiting & borrel

Aanmelden

Meld u hier aan voor de werkconferentie op 12 maart.

Heeft u zich al aangemeld voor de werkconferentie, maar moet u nog een werksessie kiezen? Dan kunt u hier uw keuze doorgeven.  

Alliantie Cirkelregio Utrecht

De werkconferentie Circulaire bouw en demontage is een initiatief van Alliantie Cirkelregio Utrecht. Cirkelregio is een onafhankelijk platform van vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. Voor meer informatie: gaat u naar www.cirkelregio-utrecht.nl.


Circulair aan de slag? Het Servicepunt Circulaire Samenleving helpt!

Stel je voor: een economie waarin afval niet bestaat. Waarin restproducten de grondstoffen zijn voor nieuwe producten, of weer worden opgenomen door de natuur. Steeds meer mensen willen zo’n circulaire economie – maar ze krijgen te maken met hobbels. Het nieuwe Servicepunt Circulaire Economie van de NMU  (www.servicepunt-circulair.nl) gaat ze helpen om hun circulaire idealen in praktijk te brengen!

Initiatiefnemers in de circulaire economie zijn vaak gedreven, enthousiaste ondernemers of bewoners. Maar ze krijgen ook te maken met hobbels, zoals Europese afvalwet- en regelgeving of een gebrek aan toegang tot financiering of samenwerkingspartners. Bij dit soort issues ondersteunt het nieuwe Servicepunt Circulaire Samenleving van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Servicepunt Circulaire SamenlevingHet Servicepunt zorgt dat meer lokale initiatieven succesvol kunnen worden, door verbindingen te smeden tussen ketenpartners, overheden, kenniswerkers en afnemers.

Het servicepunt richt zich daarnaast ook op consumenten die zich verder willen verdiepen in de circulaire economie of die er gewoon zelf mee aan de slag willen. Daarvoor biedt het platform ook een plek aan aanbieders van een circulair product of dienst. Dus: op zoek naar een nieuwe wasmachine? Check dan eerst even het Servicepunt!


Nieuwe publicatie: Circulair bouwen in de praktijk

In 2017 gingen Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht op zoek naar regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage. Het resultaat is divers: van opdrachten met een paar circulaire elementen tot vrijwel volledig circulaire initiatieven. Deze voortrekkers doen veel relevante ervaringen op. De opgedane inzichten en aanbevelingen zijn terug te lezen in de nieuw verschenen publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’.

Lees de samenvatting

circulair bouwen

Het Hof van Cartesius – Broedplaats en werkruimte voor creatieve, duurzame ondernemer

Dat circulair bouwen en demonteren grote kansen biedt als het gaat om milieu en werkgelegenheid is inmiddels niet meer nieuw. Wel bleek vorig jaar, eveneens tijdens de week van de circulaire economie, dat er behoefte is aan voorbeeldprojecten. Successen, valkuilen en uitdagingen van koplopers zijn van grote waarde. Met de publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’ wil EBU andere opdrachtgevers inspireren om ook aan de slag te gaan met circulaire bouw.

Focus op verdienkansen

De gebundelde ervaringen vormen waardevolle input bij de opgave van EBU om scherp te krijgen welke circulaire bouwopgaves, componenten of materiaalstromen de meeste economische waarde hebben voor het bedrijfsleven in de vorm van meer afzet, lagere kosten en/of minder risico.

EBU koppelt deze inzichten aan de potentiële, regionale vraag en geschatte omvang. Dit zorgt voor focus bij de ondersteuning van activiteiten en consortia met de meeste maatschappelijke en economische impact.

Download de publicatie Circulair bouwen in de praktijk

12 maart: werkconferentie Circulaire bouw en demontage

Om de focus op kansrijke proposities verder vorm te geven, organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht op 12 maart een werkconferentie. Tijdens interactieve werksessies worden kansrijke circulaire bouwopgaves, componenten en materiaalstromen verder uitgediept, zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete projecten in de regio. Op basis van de uitkomsten van onder meer deze werkconferentie kan Alliantie Cirkelregio Utrecht in de 2e helft van 2018 activiteiten en consortia ondersteunen waarmee het snelst maatschappelijke en economische impact kan worden gerealiseerd.

Interesse om deel te nemen? Meld u hier vast aan


Nieuwe podcasts over rol normen op weg naar circulaire economie

Normalisatie-instituut NEN maakte diverse podcasts over circulaire economie. Dit sluit aan bij het eerdere Circular Economy Lab dat het Utrecht Sustainability Institute (USI) organiseerde over de rol van normen in de transitie naar een circulaire economie. 

De vijf Circulaire Economie podcasts op SoundCloud gaan over de huidige en gewenste rol van normalisatie binnen diverse markten. Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Een van de aanleidingen voor deze podcasts was het Circular Economy Lab 16 ‘Marktacceptatie: hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen’. In samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) organiseerde Utrecht Sustainability Institute deze bijeenkomst. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen breed gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?


Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Utrecht, Natuurlijk circulair’

Laat je inspireren op 18 januari 2018 door verschillende ondernemers die het voortouw hierin nemen.

Circulair denken en doen staat in de kinderschoenen. Zullen we samen leren lopen?

We kunnen er niet meer omheen, de transitie naar de circulaire economie. Het beslaat alle dimensies, van de kleine ondernemer tot bestuur en wetenschap. De grote zoektocht naar hoe we de wereld circulair moeten maken is vol op bezig.

Wat kun je verwachten? Wij gaan graag met jou het gesprek aan over hoe we de stad Utrecht circulair maken. Laat je inspireren door verschillende ondernemers die het voortouw hierin nemen. Zowel uit het Utrechtse veld, als uit de rest van het land. Het programma is doorlopend.

Programma

Diapercycle
Poep en pies recyclen? Jazeker! Geschikt als compost en om te vergisten

Desko
Versla de afvalberg! Laten we met z’n allen zorgen dat de waarde van wat we hebben gecreëerd maximaal uitgeput wordt

Hans van Stralen
Lampen van handgeschept papier en lokaal juthout uit het Maximapark

Wawollie
Wat wil je hebben? Kringloopwinkel waar recycling, upcycling en hergebruik de basis vormt

Spijkerbrij
Leonie en Lois gaan los met spijkerstof

Sandra Westgeest
Assemblagekunstobjecten gemaakt van Utrechts zwerfval

Het programma is ‘circulair’, je kunt ieder moment aanhaken.

 

Meer informatie vind je op de website van Utrecht Natuurlijk


Congres Circulaire Economie 20 januari

Op 20 januari 2018 organiseert JCI Utrecht het Congres Circulaire Economie. Het evenement waar je bij moet zijn wanneer je meer wilt weten of de duurzame initiatieven in Nederland, geïnspireerd wil worden of op zoek bent naar praktische handvatten om circulariteit toe te passen in de zakelijk of privé omgeving.

congresHet evenement wordt geopend door een wake-up call van de Fountainheads gevolgd door een debat met circulaire experts. Hierna is er tijd voor diverse workshops alvorens hoogleraar duurzaam innoveren en tevens oud minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer prof. dr. Jacqueline Cramer ons zal toespreken via het hoofdpodium.

Hierna zal de lunch geopend worden door de Burgemeester van Utrecht, mr. Jan van Zanen. Dit is niet zomaar een lunch, we gaan namelijk lunchen “Met je hart.” JCI Utrecht heeft de Stichting Met je Hart omarmt, een stichting die ouderen uit de eenzaamheid wil halen.

Na de lunch gaan diverse Startups de strijd met elkaar aan door te tonen hoe zij met circulariteit omgaan en het verschil maken. Zij krijgen de kans om hun project te pitchen voor de aanwezigen én een vakjury.

Vanaf 17.00 uur is er de ruimte om onder genot van een hapje en een drankje je netwerk uit te breiden tijdens de netwerkborrel. Om 19.00 uur sluit het congres  en hopen wij dat u enorm heeft genoten van een inspirerende dag vol duurzame initiatieven.

Tickets?

Voor tickets en meer informatie over dit congres ga je naar www.circulaire-economie.nu. Tot 20 januari!

Zie ook de flyer:


Gratis bedrijfsruimte voor circulaire initiatieven

De gemeente Amersfoort zoekt circulaire initiatiefnemers die tijdelijk gebruik willen maken van ruimte op bedrijventerrein Wieken – Vinkenhoef (nabij de afslag Hoevelaken aan de A1). Het gaat om een terrein van circa 20.000 m2 waarop een loods van 800 m2 staat. Niet geheel onbelangrijk: het gebruik is zonder huurprijs!

bedrijfsruimteDe bedrijfsruimte is voor maximaal drie jaar beschikbaar. Na deze periode jaar wil de gemeente Amersfoort de grond verkopen. Door de ruimte nu al beschikbaar te stellen aan ondernemers, zorgen we ervoor dat het gebied nu al levendig wordt en niet verloedert. Daarnaast wil de gemeente activiteiten de ruimte geven die richtinggevend en voorbereidend zijn op het toekomstig gebruik van dit gebied als bedrijventerrein.

Circulaire economie

Gelet op het toekomstig gebruik als bedrijventerrein worden initiatieven op het gebied van circulaire economie aangemoedigd om zich te melden. In een circulaire economie bestaat geen afval. Alles wat na gebruik overblijft, kan worden hergebruikt of verder afgebroken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Amersfoort heeft hoge ambities op dit gebied.

StadsWormerij

Eén van de gebruikers van terrein en loods is al bekend: de StadsWormerij. In de StadsWormerij zetten duizenden tijgerwormen groente- en fruitresten van Amersfoortse huishoudens, horeca en bio-supermarkten om in supercompost.

Geen huur, wel gebruikskosten en samen leren

De initiatiefnemers die de loods en het terrein tijdelijk in gebruik krijgen, betalen geen huur, wel eventuele kosten voor beheer en nutsvoorzieningen. Daarnaast willen we graag samen ervaring opdoen met tijdelijk gebruik van vastgoed en terreinen en leren van dit experiment.

Meer informatie en contact: zie Matchpoint Refill.


Instock wint Duurzaamheidsprijs 2017

Instock is de winnaar van de Duurzaamheidsprijs 2017 van de provincie Utrecht, die op 10 oktober is uitgereikt tijdens de Dag van de Duurzaamheid. De tweede en derde plek is voor respectievelijk i-did en Circulair paviljoen The Green House.

InstockDit jaar ging de prijs naar projecten of initiatieven in de provincie Utrecht die bijdragen aan een circulaire economie. Bijvoorbeeld initiatieven die het grondstoffenverbruik beperken of grondstoffen hergebruiken.

Instock is de restaurantketen die voedselverspilling letterlijk op de kaart zet, door te koken met onverkochte producten. Zij winnen een geldbedrag van € 5.000,-, beschikbaar gesteld door Rabobank Amersfoort Eemland en Rabobank Utrecht.

De tweede plek is voor i-did, een bedrijf dat designproducten maakt van gerecyclede kleding en textiel. De derde plek ging naar Circulair paviljoen The Green House, een tijdelijk volledig circulair en demontabel paviljoen met horeca- en vergaderfuncties dat gerealiseerd wordt op een braakliggend terrein in Utrecht.

Maar liefst 45 initiatieven schreven zich eerder dit jaar in voor de Duurzaamheidsprijs. Vier van hen werden door de jury gekozen tot finalist. De vierde finalist was Mud Jeans, een bedrijf dat via een lease-concept biologische katoenen jeans recyclet.

In september kon het publiek stemmen op de finalisten. De stemmen van het publiek en de jury samen hebben de einduitslag bepaald.

De Duurzaamheidsprijs is een initiatief van de provincie Utrecht. Vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst van de provincie worden in de spotlights gezet. De Duurzaamheidsprijs wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Rabobank Amersfoort Eemland en Rabobank Utrecht, Verzekeringsmaatschappij ASR, Utrecht Sustainability Institute, Van Scherpenzeel en We Beat the Mountain.


Groen licht voor creatief en circulair Werkspoorkwartier

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, heeft het Utrechtse college van b&w groen licht gegeven voor een creatief en circulair Werkspoorkwartier. Het huidige bedrijventerrein transformeert de komende vier jaar tot een toonaangevend vestigingsgebied voor maakbedrijven en creatieve startups. Met ruim 10.000 m2 nieuwe bedrijvigheid en meer dan 200 nieuwe banen bevordert dit initiatief de regionale concurrentiekracht. Hiermee wordt het Werkspoorkwartier de circulaire broedplaats van Utrecht.

Werkspoorkwartier circulairEen halve eeuw nadat de laatste locomotief uit de fabrieken rolde, wordt het Werkspoorkwartier een vestigingsgebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. De Werkspoorkathedraal biedt aansprekende activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de stad en regio. De verlaten industriehaven verandert in een bruisende ontmoetingsplek met duurzame horeca. De Voorbewerkingsloods van Werkspoor wordt circulair gerenoveerd. En op een verwaarloosde groenstrook langs het spoor verrijst Het Hof van Cartesius uit gebruikte bouwmaterialen. De eerste workshops om sloopafval een nieuw leven te geven staan daar al gepland. Zo ontstaat er in Werkspoorkwartier een “circulaire hub”, waar bijvoorbeeld weggegooid hout verwerkt kan worden tot grondstof voor lokale interieurontwerpers. Hiermee wordt hergebruik de nieuwe standaard voor bedrijven en omwonenden.

Creatieve, circulaire hub in opbouw

De transformatie van Werkspoorkwartier is in volle gang. In juni is de circulaire bouw van Het Hof van Cartesius gestart. Leden van deze coöperatie bouwen zelf hun werkplek uit gebruikte materialen. Daarnaast zijn er al meer dan 40 studenten actief in het gebied, van Hogeschool Utrecht, HKU en Universiteit Utrecht. Zij voeren er onderzoek en projecten uit, zoals ontwerpvraagstukken over circulair ontwerp van gebouwen, interieurs en openbare ruimte, hergebruik van materialen, en flexibele tijdelijke stedenbouw. Ook de voorbereidingen voor de transformatie van de Voorbewerkingsloods zijn in volle gang. Dit monumentale gebouw is aangemerkt als industrieel erfgoed, wat circulaire renovatie tot een energieneutraal gebouw extra uitdagend maakt. In de haven is de bouw van nieuwe horecavoorzieningen begonnen.

Een veelzijdig consortium

Het project verenigt gebouweigenaren en -ontwikkelaars met MKB-bedrijven uit de bouw- en maaksector en Utrechtse kennisinstellingen in een ambitieus consortium. Consortiumpartners zijn Erfgoed Werkspoor Utrecht, Eneco, Het Hof van Cartesius, BOOT organiserend ingenieursbureau, Buurman, Universiteit Utrecht – Copernicus Instituut, Hogeschool Utrecht, HKU en Utrecht Sustainability Institute. Het project wordt ook ondersteund door de Bedrijvenkring Cartesiusweg, die financiering beschikbaar stelt voor gebiedspromotie.

Het geheel is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.


Video's