Menu
CIRCO startbijeenkomst – circular design tracks

CIRCO startbijeenkomst – circular design tracks

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang en er liggen enorm veel kansen voor het bedrijfsleven om aan de slag te gaan met circulaire (verdien)modellen in de regio Utrecht. Ontdek welke kansen er voor jouw organisatie liggen voor circulair design tijdens de  gratis CIRCO-miniworkshop.

CIRCO is een methodiek voor bedrijven en netwerkorganisaties, waarmee je concreet aan de slag gaat met circulair ontwerp van producten, diensten en businessmodellen. Zo leer je hoe je bedrijf de businesskansen die de circulaire economie biedt optimaal kan benutten, hoe je je klantenportfolio kan uitbreiden en kan voldoen aan de wensen van de markt. De CIRCO-methodiek biedt handvatten om als organisatie zelf aan de slag te gaan met circulaire economie  om vervolgens (de eerste) concrete stappen te kunnen gaan zetten.

Op maandag 16 september 2019 organiseren Provincie Utrecht, Alliantie Cirkelregio Utrecht en de Economic Board Utrecht in samenwerking met CIRCO een startbijeenkomst in de regio. Deze miniworkshop is een korte introductie op een driedaagse CIRCO Circular Business Design Track . Samen met netwerkpartners en bedrijven in de regio willen wij tijdens deze Startbijeenkomst onderzoeken welke tracks we in de regio kunnen organiseren die aansluiten bij de huidige activiteiten en evenementen.

Datum: 16 september 2019
Tijd: 14:30 tot 17:00, aansluitend borrel
Locatie: Provinciehuis Utrecht

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij Irene ten Dam via irene.tendam@economicboardutrecht.nl


Circulaire quiz in de Duurzame Week Utrecht

Van 15 t/m 22 juni vond in Utrecht voor de vierde keer de Duurzame Week plaats. Rondom het thema circulaire economie vonden een aantal mooie activiteiten plaats.

Natuur en Milieufederatie Utrecht, partner van de Alliantie Cirkelregio Utrecht, hielp mee om het thema circulaire economie terug te laten komen in het programma. Voor het eerst was de Duurzame Week prominent aanwezig op de Neude, met een prachtige kas, die dienst deed als festivalhart. In deze kas was een arcadekast aanwezig van de E-waste Arcade. Daarnaast was via de NMU ook Fungi Factory weer aanwezig, met een programmaonderdeel op zondag 16 juni.

Ook was er op woensdag 19 juni een quiz in de kas over afval. Hier leerden de deelnemers alles over de inzameling en recycling van afval. Wist je bijvoorbeeld dat de verwerker van glas er blij mee is als je het dekseltje op het potje laat zitten? En wist je dat een gebruikte pizzadoos met pizzaresten niet bij het papier, maar bij het restafval moet? En wist je dat we per persoon per jaar 200 kilo papier gebruiken in Nederland? Deze deelnemers wisten dit, en wonnen het prachtige spel ‘De afvalrace’, ontwikkeld door de gemeente Utrecht.


Get Connected Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap

In de schitterende en circulaire Metaal Kathedraal in Utrecht vond gisteren de bijeenkomst plaats van Get Connected met het thema Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap. In het kort, dit houdt in dat het materiaal een leidend thema is voor de keuze van de opdrachtgever bij een bouwopgave.

De groep werd na een introductie opgedeeld voor deelsessies. Tijdens de deelsessie van GBN werd er een case study bijgenomen: GBN is bezig met het circulair slopen, daarmee wordt bedoeld het intact houden van materialen voor hergebruik. Het probleem is dat deze materialen vervolgens moeilijk te verkopen zijn. Eigenlijk dus de kwestie van: Hoe schaal je op? Er werd veel input gegeven, bijvoorbeeld de suggestie om deze materialen te verwerken in de nieuwbouw op de plek waar gesloopt wordt. Hier kwam ook duidelijk naar voren dat circulariteit vanaf het begin in overweging moet worden genomen, en niet pas aan het eind van de bouwopgave.

Het hoogtepunt was de uitgave van het handboek Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap in opdracht van de Economic Board Utrecht en de circulaire initiatieven Cistain en Superuse Studios. Met behulp van drie case studies en een overzichtelijk stappenplan wordt uitgelegd hoe jij er voor kan zorgen dat er in een nieuw gebouw hergebruikt materiaal wordt verwerkt. Daarnaast worden er ook mogelijke belemmeringen en geleerde lessen in genoemd, alles wat je nodig hebt om te beginnen met circulair bouwen.

Je kan de handleiding hier downloaden


Building Holland: Biobased stromen als isolatiemateriaal

Van 9 tot 11 april zal Building Holland van start gaan, hét 3-daagse innovatie event voor de bouw- installatie en vastgoed sector. Al een aantal jaren is het motto van Building Holland (Re) Building the Future. Het bouwen van een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed. Hoofdthema’s zijn: digitalisering, energietransitie en circulariteit.

Een van de sprekers op Building Holland is Tim Bulters, werkzaam bij Natuur en Milieufederatie Utrecht als projectleider circulaire economie. Hij zet zich in voor het opwaarderen van stromen om daarmee een stap te zetten in de transitie naar circulair. Biomassa is een belangrijk onderdeel van zijn focus, omdat biomassa zó ontzettend waardevol is, maar het vaak nog te laagwaardig ingezet wordt. Daarom zal Tim een presentatie geven over het gebruik van biomassa in isolatiemateriaal:

In Nederland zijn veel organische (rest)stromen beschikbaar waaronder bermmaaisel, riet, lisdodde, stro, vlas, hennep, olifantsgras, cellulose, schelpen, en zelfs mycelium van paddenstoelen. Veel oplossingen zijn inmiddels beschikbaar voor het inzetten van deze biobased stromen in als isolatiemateriaal. Dit sluit mooi aan bij de enorme verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving waar we voor staan in het kader van de energietransitie. Biobased isolatiematerialen zijn vergelijkbaar met conventionele isolatiematerialen qua prestaties en hebben daarbij ook een lage impact op milieu en gezondheid.

donderdag 11 april van 10:45 – 11:05 @ Duurzaam Gebouwd TALKS


Nieuwe publicatie: manifest circulaire topregio Utrecht 2050

In maart 2019 is door de Alliantie Cirkelregio Utrecht het ‘Manifest circulaire topregio Utrecht 2050’ gepubliceerd. Om de circulaire economie binnen de provincie Utrecht te realiseren in 2050 is er een proactieve houding nodig. Dit document biedt de lijsttrekkers van de politieke partijen van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht negen handreikingen voor een circulaire economie. Hiermee kunnen ze aan de slag  tijdens de vorming van de coalitie om zo structureel meer aandacht te besteden aan de circulaire economie en daarmee ook de middelen en capaciteit ter beschikking te stellen om de Circulaire Topregio daadwerkelijk te realiseren.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan hier vervolgens op bouwen, en daarbij steunen op de Alliantie Cirkelregio bestaande uit een actief netwerk van professionals uit de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, onderzoek en NGO’s). Denk hierbij aan de Economic Board Utrecht (EBU), het Utrecht Sustainability Institute (USI) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), zie al onze partners op onze partnerpagina. De Alliantie wordt bestuurlijk ondersteund door zes wethouders met circulaire economie in de portefeuille (gemeente Amersfoort, de Bilt, Houten, Utrecht, Veenendaal en Zeist). Zij zetten zich als regionaal ambassadeurs in voor een circulaire economie samen met de (nieuwe) gedeputeerde met de portefeuille circulaire economie.

Het Manifest zet de circulaire economie op de kaart met concrete handelingen voor het coalitieakkoord 2019-2023. Wij hopen resultaten te zien!

Het manifest is te vinden op de website: Manifest circulaire topregio Utrecht 2050

Bijspijkeren over het bestuur van Utrecht, de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten? Neem een kijkje op de website van Provincie Utrecht

 


Stimulering en subsidies duurzame energie

Stimulering Duurzame Energieproductie  (SDE+)

Voor wie?

Projecten gericht op het produceren van duurzame energie. De SDE+ zorgt ervoor dat energieproducenten subsidie kunnen krijgen voor duurzaam geproduceerde energie. Dit wordt gedaan door het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar te vergoeden.

Wanneer?

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur.

Hoe verloopt de procedure?

Ook dit jaar zijn er twee openstellingsrondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen.

Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het eLoket van RVO.nl vanaf dinsdag 12 maart, 9.00 uur.

 

Topsector Energiestudies Industrie

De Topsector Energiestudies Industrie helpen hierbij door voor ondernemers uit de industrie te onderzoeken wat de haalbaarheid is van een pilot- of demonstratieproject. De studies helpen bij de afweging verder te investeren in maatregelen die CO2-uitstoot verminderen.

Voor wie?

Ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap.

Wanneer?

Vanaf 21 februari 2019, 09.00 uur

Hoe verloopt de procedure?

Er is ongeveer € 10 miljoen voor haalbaarheidsstudies rond carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Voor de andere thema’s is er € 2 miljoen budget: warmte, systeemintegratie (elektrificatie en flexibilisering) en circulariteit.

 

Demonstratieregeling Energieinnovatie Industrie (DEI+)

De DEI+ sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en ondersteunt  pilot- en demonstratieprojecten. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Belangrijk is dat ze een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. DEI+ richt zich op innovaties rond CO2-reductie bij verschillende thema’s.

Voor wie?

Ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap.

Wanneer?

Vanaf 21 februari 2019, 09.00 uur

Hoe verloopt de procedure?

Ondernemers kunnen voor meerdere nieuwe thema’s binnen de DEI+ kortlopende projecten indienen. Ze hebben een looptijd van maximaal 1 jaar (bij minder dan € 125.000 subsidie per deelnemer) of eindigen eind 2019 (in alle andere gevallen). Het gaat om specifieke thema’s met de verschillende subsidiebudgetten. De budgetten per thema staan op www.rvo.nl/tse.

 

Meer weten over DEI + en de Topsector Energiestudies Industrie

Meer informatie over SDE+

 


Utrecht wint prijzen voor duurzaam bouwen

14/02/2019 –

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden heeft de gemeente Utrecht donderdag de Circulaire Ring gewonnen. Deze prijs ontving de stad omdat zij zich “op alle fronten onderscheidt in de mate van duurzaamheid, de circulaire economie en circulair bouwen”, aldus de jury.

Voorbeelden die werden aangehaald zijn onder meer de grote bouwontwikkelingen van onder meer de Merwedekanaalzone. Maar ook kleinere projecten viel de jury op, zoals de herontwikkeling van een sportcomplex in Lunetten, waarbij circulariteit centraal staat. Ook ontving Utrecht de Publieksprijs. Wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie en Ruimtelijke Ontwikkeling) ontving de prijzen en was blij verrast “Ik zie het als een mooie aanmoediging voor Utrecht om verder te bouwen, op basis van onze ambities voor Gezond Stedelijk Leven.”

Het congres vond voor de tiende keer plaats en wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd, dit jaar in samenwerking met de provincie Friesland. Andere genomineerden waren de gemeente Den Haag en Tilburg.

 


Duurzaamheid in het klaslokaal

De jeugd van tegenwoordig gaat in de toekomst met heel wat te maken hebben zoals de gevolgen van klimaatverandering, de toenemende ongelijkheid tussen rijk en arm en de energietransitie. Om deze uitdagingen zorgvuldig aan te pakken hebben de Verenigde Naties in 2015 17 doelen opgesteld voor 2030 met als doel om een duurzame wereld te creëren voor iedereen. De huidige jongeren zullen ongetwijfeld met de Sustainable Development Goals te maken krijgen. Stichting Technotrend anticipeert hierop en introduceert:

Lespakket Global Goals in je spijkerbroek

Een informatief en inspirerend lesprogramma over de Global Goals aan de hand van de levenscyclus van een spijkerbroek. Spijkerbroeken dragen we allemaal. Maar weet je wel hoe die gemaakt worden, waar en door wie? En dat dit veel beter en duurzamer kan?

Deze gastles gaat over de Global Goals, 17 wereldwijde doelen afgesproken met alle landen van de Verenigde Naties. Zoals minder armoede, minder ongelijkheid, minder milieuvervuiling en onderwijs voor iedereen.

Omdat 17 Global Goals toch wel flinke kost zijn, zijn ze opgehangen aan de levenscyclus van de spijkerbroek. Spijkerbroeken zijn namelijk minder duurzaam dan je denkt. Van kinderarbeid in de katoenteelt, lage lonen in productie tot al dat textielafval, veel kan en moet beter!

Na een korte introductie van de Global Goals aan de hand van de levenscyclus van de spijkerbroek gaan de kinderen zelf aan de slag met korte opdrachten. In groepjes gaat iedereen met een eigen Global Goal aan de slag. Ze denken na over oplossingen en presenteren kort hun eigen creatieve ideeën voor een betere en duurzame toekomst!

Doel

De leerlingen maken kennis met de Global Goals en worden zich bewust van (on)eerlijke handel en de herkomst van kleding. Ze verbreden hun perspectief (als consument) op de wereld en leren essentiële waarden als verantwoordelijkheid en respect. Ze ontdekken dat ze deel uitmaken van de wereld als systeem en dat ze hier invloed op kunnen uitoefenen.

Global Goals in je spijkerbroek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Dit programma is ontwikkeld door Stichting Technotrend, in samenwerking met Utrecht4GlobalGoals, Gemeente Utrecht en Utrecht Natuurlijk.

Meer weten?

mail: info@utrecht4globalgoals.nl

of:

www.stichtingtechnotrend.nl


Samen maken we de cirkel rond

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat op landelijk niveau het milieu een onderwerp is wat veel aandacht krijgt. Terwijl ze op landelijk niveau nog hard bezig zijn met lobbyen en het opstellen van het klimaatakkoord zijn de gemeentes in de provincie Utrecht druk bezig met de circulaire economie. Desondanks is er nog veel te doen op het gebied van circulaire economie en iedereen kan hierin bijdragen. Onder de flyer staan de links van interessante initiatieven die je op weg kunnen helpen. Kom je er niet uit, de Natuur Milieufederatie Utrecht staat open voor vragen en helpt je graag.

 

-Cirkelstad –
– Servicepunt Circulaire Samenleving –
– Alliantie Cirkelregio Utrecht –
– Circulair Inkopen Pianoo –
– Werkgroep Circulaire Economie BlauwZaam –


De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan

Op 20 maart mag iedereen in Nederland zijn stem uitbrengen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Om hierop voor te bereiden zal er op 4 maart in Utrecht het verkiezingsdebat plaatsvinden met als thema verstedelijking en het milieu. Door de enorme stedengroei zijn we beland in een tijd waar er constant een afweging moet worden gemaakt tussen bouwen en groeien en de natuur. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol in deze keuze.  Zij hebben een scala aan tools die kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen, denk aan wetgeving en beleid maar ook communicatie met de bevolking. Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht zal tijdens dit debat de aandacht worden gevestigd op de plannen van verschillende politieke partijen omtrent verstedelijking en wat de rol van de provincie hierin is. De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties willen ook graag jou mening horen!

Schrijf je hier in

 


Video's