Menu
‘Keibewust033’ tegen voedselverspilling in Amersfoort

‘Keibewust033’ tegen voedselverspilling in Amersfoort

Op deze website laten wij graag mooie voorbeelden zien van wat er gebeurt in de Provincie Utrecht op circulair gebied. In dit artikel staat het prachtige initiatief ‘Keibewust033’ centraal. Keibewust033 is een initiatief om voedselverspilling te voorkomen, uitgevoerd door Matchpoint Zinvol zaken doen, een projectorganisatie in Amersfoort. Matchpoint heeft een groot netwerk van bedrijven en organisaties achter zich die samen proberen om matches te maken tussen maatschappelijke vragen en bedrijven.

Koken tegen verspilling

Binnen het project Keibewust033 ontstonden een aantal activiteiten, allemaal gericht op het voorkomen van voedselverspilling. Zo werd een groep horecaondernemers uit Amersfoort meegenomen naar BidFood in Amsterdam, waar zij werden geïnspireerd door ondernemers die werken om voedsel te redden, zoals Kromkommer. Een andere mooie activiteit binnen het project Keibewust033 was de Masterchef kookwedstrijd op het festival Dorpsfeest Hoogland. Tijdens deze kookwedstrijd werd alleen gewerkt met restproducten van Amersfoortse horecaondernemers, en wat kruiden om het geheel om smaak te brengen. Bijzonder hoogstaande gerechten waren het resultaat, wat goed laat zien dat wat wij weg gooien, nog enorm veel waarde kan bevatten. Een vergelijkbare kookwedstrijd werd georganiseerd met leerlingen van de koksopleiding van MBO  Amersfoort, wederom met mooie en creatieve resultaten. Tot slot werd in samenwerking met een aantal horecaondernemers uit Amersfoort een concept ontwikkeld genaamd ‘Gastvrij tafelen’. Mensen in de schuldhulpsanering, die doorgaans niet de mogelijkheid hebben om uit eten te gaan, krijgen een tegoedbon voor een gratis diner in een van de deelnemende restaurants. De gasten krijgen een verassingsdiner voorgeschoteld, dat volledig gemaakt wordt van restproducten of voedsel dat dreigt niet meer verkocht te worden. Op deze manier wordt de verspilling van dit voedsel voorkomen en kunnen er nog mensen van genieten.

Toekomstfonds

Matchpoint kon dit project uitvoeren met steun van het Toekomstfonds van gemeente Amersfoort. Dit is een fonds dat jaarlijks wordt toegekend aan organisaties uit Amersfoort voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ondernemingen. Het gaat om een bedrag van maximaal €50.000,- en wordt alleen uitgekeerd onder de voorwaarde van minimaal 50% cofinanciering.

Ook geïnteresseerd in het Toekomstfonds? Klik dan hier voor meer informatie.


Kantoor als Grondstoffendepot (KAG)

Al sinds 2017 loopt binnen de Alliantie Cirkelregio het project ‘Kantoor als Grondstoffendepot’ (KAG). Binnen dit project wordt gewerkt aan het afvalvrij maken van kantoren.

Op het jaarcongres van de Economic Board Utrecht op 11 oktober werd in een sessie uitgebreid gesproken over de stand van zaken van dit project en werd de koers voor de toekomst uitgezet. Vanuit een inhoudelijke basis werd samen met de enthousiaste groep aanwezigen nagedacht over hoe het project verder moet. Hier lees je meer over wat de uitkomsten van die sessie waren.

Wil je een duidelijk overzicht van dit project? Kijk dan op onze webpagina. Hier leggen we alles nog eens haarfijn uit.

Wil jij je aansluiten met jouw kantoor? Laat het dan weten via circularoffice@economicboardutrecht.nl!


Sessie circulaire en gezonde isolatiematerialen

Deze ochtend vond een verkenningssessie plaats over de rol van isolatiematerialen in een circulaire economie, georganiseerd door twee van onze partners: de EBU en de NMU.

Het doel van de sessie was om vraag en aanbod van gezonde en circulaire isolatiematerialen dichter bij elkaar te brengen. Onder leiding van Jesse Arnon werd eerst het woord gegeven aan Willem Böttger, onderzoeker Avans Hogeschool. Hij gaf een goede inleiding over het onderwerp en de noodzaak ervan.

Vervolgens werden twee aanbieders van isolatiematerialen op het podium gezet. De eerste pitch werd gegeven door Chistian Roggeman van Gramitherm. Zij maken een kwalitatief goede isolatiemat van gras. Hiervoor kan gras gebruikt worden dat lokaal wordt gemaaid. Het materiaal blijkt bijzonder goed in staat om temperatuurschommelingen op te kunnen vangen. De tweede pitch was van Martijn Vinke van Everuse. Zij maken hun isolatiemateriaal van papier en kartonafval en geven zo deze stroom een nieuw leven. Los van de algemeen goede presentatie van hun materiaal, blijkt het uitzonderlijk goed in staat om geluid te absorberen.

Na de pitches was het aan het publiek om de input te leveren, met als doel: het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. In vier groepen werd gesproken over wat opdrachtgevers van bouwprojecten kunnen doen om te zorgen voor meer circulaire materialen, en wat de aanbieders van dergelijke materialen op hun beurt kunnen doen om het de opdrachtgevers zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast werd gesproken over welke marketingtechnieken toegepast zouden kunnen worden en hoe inkopers of inkoopexperts de uitvraag naar circulaire producten kunnen vergroten.

Uitkomsten groepsdiscussies

In de kleine groepen werd dus gesproken over verschillende sub-onderwerpen. Hieronder een kleine greep uit de vele bruikbare resultaten:

 • Het rijk kan bewustwordingscampagnes ontwikkelen en kennisontwikkeling stimuleren. Gezondheid is voor woningeigenaren vaak een vergeten thema bij materiaalkeuzes. Droombeeld; als je in een gezond huis leeft, is de ziektekosten premie lager
 • Aanbieders kunnen beter uitleggen waarom hun product even goed als of beter presteert dan dat van concurrenten, licht toe hoe het technisch werkt, stel informatie beschikbaar die jouw claim met betrekking tot circulariteit onderbouwt (minder productveroudering, betere constructies etc.)
 • Inkopers kunnen lef tonen en op een andere manier uit vragen. “Ik wil x resultaat over de totale levensduur (i.p.v. alleen kijken naar aanvangsinvestering) en hoe het gebeurt, bepaalt de markt”

Hoe nu verder?

Tijdens deze sessie is veel waardevolle input geleverd. Met deze input gaan we verder aan de slag om dit thema naar een volgende stap te brengen binnen het bouwprogramma van de Alliantie Cirkelregio. Wat kun je in de tussentijd zelf doen? Als je een huis of gebouw gaat (ver)bouwen, heb dan lef in je uitvraag voor materialen. Vraag uit op circulariteit en een lage footprint over de gehele levensduur, maar lever niet in op functionaliteit. Daarnaast: als je hierover interessante informatie tegen komt, laat het ons weten!


Successen Alliantie Cirkelregio Utrecht

De alliantie Cirkelregio werkt dit jaar aan 3 speerpunten:

 • Bouw en demontage – middels het bouwprogramma
 • Biobased grondstoffen
 • Afvalvrije kantoren en gebieden.

In de volgende presentatie kunt u de stand van zaken lezen van maandag 17 september 2018:

Deze diashow vereist JavaScript.


Hoe worden gezonde isolatiematerialen de logische keuze?

Gebouwisolatie is een veelbesproken onderwerp. Mede dankzij de klimaatafspraken van Parijs en het kabinetsbesluit om van het Groningse aardgas af te gaan. In reactie daarop zien we steeds meer gezonde isolatiematerialen, gemaakt van o.a. cellulose en grassen. Deze natuurlijke materialen hebben goede isolatiewaarden, dragen bij aan energiebesparing en een gezond binnenklimaat én voldoen aan het Bouwbesluit. Toch lopen de energietransitie en het gebruik van gezonde isolatiematerialen nog lang niet hand in hand. Dus: tijd voor actie! De NMU organiseert samen met de EBU een sessie waarin we kennis delen over dit onderwerp, behandelen welk aanbod er al is van deze isolatiematerialen en welke vraag aanwezig is. Kunnen we op deze manier weer een slag slaan om circulair inkopen te stimuleren?

Denk op 11 oktober, tijdens Get Connected, met ons mee over mogelijke oplossingen! Voor meer informatie en aanmelden (verplicht): 11 oktober, 9.00-10.30 werksessie biobased isolatiematerialen tijdens Get Connected


Community of Practice Circulair (ver)bouwen vanaf 3 juli

Ga jij binnenkort je bedrijfspand verbouwen of start je een nieuw bouwproject? Wil je dit doen op een manier waarbij zo weinig mogelijk grondstoffen verloren gaan of zelfs een positieve impact realiseren op mens en milieu? Schrijf je dan nu in voor de Community of Practice (CoP) Circulair (ver)bouwen!

Deze CoP is bedoeld voor opdrachtgevers met een bouwopgave die zij zo circulair mogelijk willen aanpakken. In vier sessies van een dag word je op weg geholpen met kennis, kunde en ervaring. Onder andere over bouwmaterialen en principes, het (keten)samenwerkingsproces, financieringsvraagstukken en businessmodellen. Een netwerk van externe experts brengt elke dag de gewenste kennis en praktijkervaring in.

voor wie

Voor eigenaren en/of beheerders van bouw- en/of renovatieprojecten die:

 • komende tijd van start gaan;
 • serieuze ambities hebben om deze projecten op een circulaire manier aan te pakken;
 • met vragen zitten over hoe dit te doen;
 • de behoefte hebben samen te leren wat wel en niet werkt.

In vorige programma’s deden onder andere ondernemers, woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies mee.

kosten

Deelname kost € 1500,- exclusief BTW voor vier bijeenkomsten van een dag.

meedoen?

De CoP Circulair (ver)bouwen start in op 3 juli 2018 en wordt georganiseerd door MVO Nederland en mede mogelijk gemaakt door Nederland Circulair!. Voor meer informatie en/of aanmelden, neem contact op met Ailin Haijer (MVO Nederland).

meer inspiratie?

MVO Nederland maakte een serie praktijkvoorbeelden (video’s) over circulair (ver)bouwen met Alliander, Park 20/20 en Stadskantoor Venlo.
Download het eBook over circulair (ver)bouwen.

sprekers

Tijdens de vier sessies krijgen deelnemers de meest recente kennis aangereikt die op dit moment aanwezig is. Experts van onder meer TurnToo, RE-Born, Copper8 en de Rabobank delen hun ervaringen ten aanzien van bouwproces, financieringsvormen, ketensamenwerking en ontwerp- en materiaalkeuzes.

Dag 1: Sabine Oberhuber (Turntoo) en Erick Wuestman (Stichting Circulaire Economie)
Dag 2: Cecile van Oppen (Copper8) en Aglaia Fischer (Sustainable Finance Lab)
Dag 3: Mariette van de Pol (Reborn) en Bas Slager (Repurpose)
Dag 4: Bas vd Westerlo (C2C Expolab) en René de Klerk (Rendemint)

(alle sprekers onder voorbehoud)

programma

Dag 1, 3 juli: Re-Think. Wat is circulair bouwen? En wat betekent het voor mijn bouwproject?
Dag 2, 30 augustus: Re-Fund. Welke businessmodellen en financieringsvormen passen bij mijn project?
Dag 3, 25 september: Re-Design. Welke ontwerpprincipes en materialen zet ik in? Modulair, adaptief, biobased, hergebruikte materialen/producten?
Dag 4, 18 oktober: Re-Engineer. Hoe richt ik mijn bouwproces in? Denk aan bouwcoalities, het aanbestedingsproces en contractvormen.

 


Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik biomassa

In Nederland is er momentum voor de hoogwaardige verwerking van biomassa-restromen. Gemaaid bermgras, gekapt hout, bagger en slib vinden in succesvolle innovatieprojecten hun weg naar de chemische industrie, papier en karton, bio-asfalt of de bouw. Tegelijkertijd wordt steeds meer biomassa verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het huidige momentum benutten en hoogwaardige verwerking van biomassa versnellen? Deze vraag staat centraal tijdens het 18e Circular Economy Lab op 4 juni.

Wageningen University trapt af met een presentatie over de rol van biomassa in de circulaire economie. Daarna gaan we in discussie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardige verwerking van hun restromen. Zij gaan in op de mogelijkheden voor hergebruik en delen hun toekomstvisie, afwegingen en huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector
Vervolgens zoomen we in op de toepassing van biomassa-reststromen in de bouw- en infrasector. Het gebruik van biobased producten staat hier nog in de kinderschoenen. Toch zou grootschalige inzet mogelijk moeten zijn. Het bedrijf Roelofs presenteert succesvolle pilots met bio-asfalt en bio-beton. Opdrachtgevers van onder andere Provincie Zeeland (koploper in biobased inkopen) gaan in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige verwerking van maaisel, snoeihout en slib in deze sectoren.
Programma van de avond
USI organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Jacqueline Cramer zal de avond leiden.
Het lab vindt plaats van 20:00 tot 22:00 op maandag 4 juni 2018 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Vanaf 19.30 staat de koffie en thee voor u klaar.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Programma:
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
20.10 uur Pitch en paneldiscussie
De pitch gaat over de rol van biomassa in de circulaire economie en wordt gegeven door Jan van Dam, Wageningen University & Research

Paneldiscussie: Aanbod van biomassa reststromen 
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Welke verwerkingsroutes hebben de deelnemers gekozen, en waarom?
• Leveren we ‘hoogwaardigheid’ in om een businesscase rond te krijgen?
• Wat zijn de voorwaarden voor verdere opschaling?
Paneldiscussie met:
• Jan van Dam, Wageningen University & Research
• Antoine Giezen, Rijkswaterstaat
• Wim Heijbroek, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
• Henk Wanningen, Staatsbosbeheer

21.00 uur Pitch en paneldiscussie

De pitch zal gaan over demonstratieprojecten met bio-asfalt en biobeton en wordt gegeven door Robby van den Broek, Roelofs BV

Paneldiscussie: De keten rond voor biomassa reststromen
Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:
• Wat zijn de drempels voor versnelling van hoogwaardige toepassing in bouw & infra
• Kan het verwerken hoogwaardiger?
• Kunnen opdrachtgevers van gemeente en provincie hoogwaardige toepassing versnellen?
• Hoe ver zijn we met circulair en biobased inkopen?

Paneldiscussie met:
• Jolein Baidenmann, Grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam
• Robby van den Broek, Roelofs BV
• Hans Korbee, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Martin Scherpenisse, Provincie Zeeland

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer
22.00 uur Netwerkborrel

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

Graag tot ziens op 4 juni 2018 in Utrecht!


Werkconferentie Circulaire bouw & demontage

Op 12 maart organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan ook de NMU deel uitmaakt, de werkconferentie Circulaire bouw en demontage. De gemeenten uit de regio Utrecht en Amersfoort gaan hun eigen vastgoed en grond uitgeven volgens hun circulaire bouwbeleid. Dus kom op 12 maart met ons de koppeling maken tussen kansrijke projecten, circulaire stromen en marktpartijen die hier werk van willen maken! 

 

Op 12 maart organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan ook de NMU deel uitmaakt, de werkconferentie Circulaire bouw en demontage. De gemeenten uit de regio Utrecht en Amersfoort gaan hun eigen vastgoed en grond uitgeven volgens hun circulaire bouwbeleid. Dus kom op 12 maart met ons de koppeling maken tussen kansrijke projecten, circulaire stromen en marktpartijen die hier werk van willen maken! 

 

Wat: Werkconferentie Circulaire bouw en demontage
Wanneer: 12 maart 2018 | 12:30 – 17:00
Waar: Provinciehuis Utrecht – Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Aanmelden: Meld u aan voor de werkconferentie
Werksessies: U kunt hier meer informatie vinden over de werksessies.

Heeft u zich al aangemeld voor de werkconferentie, maar moet u nog een werksessie kiezen? Dan kunt u hier uw keuze doorgeven

Regionale voorbeeldprojecten van circulair bouwen en demonteren zijn heel divers, zo blijkt ook uit de recent verschenen publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk‘. Om de potentie van circulair bouwen en demonteren scherper in beeld te krijgen, is een projectenkalender opgesteld, met daarin de vele projecten (demontage, renovatie en nieuwbouw) die binnen de gemeenten op stapel staan.

Welke zakelijke kansen zijn er om de circulaire potentie in deze projecten te verzilveren? Op 12 maart willen we hier met u een antwoord op vinden, aan de hand van de kalender en inspirerende voorbeelden. Ook brengen we kansrijke circulaire stromen in kaart en lanceren we het Bouwprogramma voor deze regio, waarin we projecten op verschillende manieren kunnen ondersteunen.

Doel van de werkconferentie

 • Overzicht presenteren van regionale bouwprojecten en daarmee samen aan de slag;
 • Inzicht in welke circulaire stromen en projecten op korte termijn rendabel (te maken) zijn;
 • Overzicht van marktpartijen die hier werk van willen maken;
 • Overzicht van vragen uit de markt om tot circulaire bouw en demontage te komen;
 • Start van het regionale bouwprogramma.

Programma

12.30   Inloop
13.00   Welkom door dagvoorzitter Rutger Büch (Gemeentesecretaris Cirkelstad)
13.05   Opening werkconferentie (gedeputeerde Pim van de Berg, provincie Utrecht)
13.15   Presentatie Projectenkalender Bouw en Demontage (door Metabolic & SGS Search)
13.45   Toelichting Bouwprogramma (Rutger Büch, Cirkelstad)
14.00   Werksessies ‘Wat heeft u nodig om kansrijke proposities voor circulair bouwen en/of demonteren verder te brengen?’ Elke werksessie wordt ingeleid met enkele inspirerende voorbeelden.

 • Werksessie 1: Circulaire infra
 • Werksessie 2: Circulaire Woningbouw
 • Werksessie 3: Circulaire utiliteitsbouw
 • Werksessie 4: Hergebruik van bestaande Componenten

U kunt hier meer lezen over de inhoud van de sessies.

15.45   Gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over kansrijke proposities uit de werksessies en wat er vanuit de regio nodig is om deze daadwerkelijk te laten slagen.
16.00   Afsluiting & borrel

Aanmelden

Meld u hier aan voor de werkconferentie op 12 maart.

Heeft u zich al aangemeld voor de werkconferentie, maar moet u nog een werksessie kiezen? Dan kunt u hier uw keuze doorgeven.  

Alliantie Cirkelregio Utrecht

De werkconferentie Circulaire bouw en demontage is een initiatief van Alliantie Cirkelregio Utrecht. Cirkelregio is een onafhankelijk platform van vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. Voor meer informatie: gaat u naar www.cirkelregio-utrecht.nl.


Circulair aan de slag? Het Servicepunt Circulaire Samenleving helpt!

Stel je voor: een economie waarin afval niet bestaat. Waarin restproducten de grondstoffen zijn voor nieuwe producten, of weer worden opgenomen door de natuur. Steeds meer mensen willen zo’n circulaire economie – maar ze krijgen te maken met hobbels. Het nieuwe Servicepunt Circulaire Economie van de NMU  (www.servicepunt-circulair.nl) gaat ze helpen om hun circulaire idealen in praktijk te brengen!

Initiatiefnemers in de circulaire economie zijn vaak gedreven, enthousiaste ondernemers of bewoners. Maar ze krijgen ook te maken met hobbels, zoals Europese afvalwet- en regelgeving of een gebrek aan toegang tot financiering of samenwerkingspartners. Bij dit soort issues ondersteunt het nieuwe Servicepunt Circulaire Samenleving van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Servicepunt Circulaire SamenlevingHet Servicepunt zorgt dat meer lokale initiatieven succesvol kunnen worden, door verbindingen te smeden tussen ketenpartners, overheden, kenniswerkers en afnemers.

Het servicepunt richt zich daarnaast ook op consumenten die zich verder willen verdiepen in de circulaire economie of die er gewoon zelf mee aan de slag willen. Daarvoor biedt het platform ook een plek aan aanbieders van een circulair product of dienst. Dus: op zoek naar een nieuwe wasmachine? Check dan eerst even het Servicepunt!


Nieuwe publicatie: Circulair bouwen in de praktijk

In 2017 gingen Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht op zoek naar regionale voorbeeldprojecten van circulaire bouw en demontage. Het resultaat is divers: van opdrachten met een paar circulaire elementen tot vrijwel volledig circulaire initiatieven. Deze voortrekkers doen veel relevante ervaringen op. De opgedane inzichten en aanbevelingen zijn terug te lezen in de nieuw verschenen publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’.

Lees de samenvatting

circulair bouwen

Het Hof van Cartesius – Broedplaats en werkruimte voor creatieve, duurzame ondernemer

Dat circulair bouwen en demonteren grote kansen biedt als het gaat om milieu en werkgelegenheid is inmiddels niet meer nieuw. Wel bleek vorig jaar, eveneens tijdens de week van de circulaire economie, dat er behoefte is aan voorbeeldprojecten. Successen, valkuilen en uitdagingen van koplopers zijn van grote waarde. Met de publicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’ wil EBU andere opdrachtgevers inspireren om ook aan de slag te gaan met circulaire bouw.

Focus op verdienkansen

De gebundelde ervaringen vormen waardevolle input bij de opgave van EBU om scherp te krijgen welke circulaire bouwopgaves, componenten of materiaalstromen de meeste economische waarde hebben voor het bedrijfsleven in de vorm van meer afzet, lagere kosten en/of minder risico.

EBU koppelt deze inzichten aan de potentiële, regionale vraag en geschatte omvang. Dit zorgt voor focus bij de ondersteuning van activiteiten en consortia met de meeste maatschappelijke en economische impact.

Download de publicatie Circulair bouwen in de praktijk

12 maart: werkconferentie Circulaire bouw en demontage

Om de focus op kansrijke proposities verder vorm te geven, organiseert Alliantie Cirkelregio Utrecht op 12 maart een werkconferentie. Tijdens interactieve werksessies worden kansrijke circulaire bouwopgaves, componenten en materiaalstromen verder uitgediept, zoveel mogelijk gekoppeld aan concrete projecten in de regio. Op basis van de uitkomsten van onder meer deze werkconferentie kan Alliantie Cirkelregio Utrecht in de 2e helft van 2018 activiteiten en consortia ondersteunen waarmee het snelst maatschappelijke en economische impact kan worden gerealiseerd.

Interesse om deel te nemen? Meld u hier vast aan


Video's