Menu
Circular Office – Kantoor als Grondstoffendepot (KAG)

Circular Office – Kantoor als Grondstoffendepot (KAG)

Sinds 2017 draait bij de Alliantie Cirkelregio het programma Kantoor als Grondstoffendepot (KAG). Tijd voor een update over dit project!

Waarom afvalvrije kantoren?

Omdat afval niet bestaat in een circulaire economie. Het grondstoffengebruik moet dus omlaag.  Kantoren zijn plekken die al weinig grondstoffen nodig hebben, dus hebben ze een goede potentie om de hoeveelheid afval naar 0 te brengen. Daarnaast heeft elk product een CO2-voetprint en door het voorkomen van afval, gaat de totale voetprint van de organisatie omlaag. Er is natuurlijk nog een directere drijfveer: voor afvalverwerking wordt betaald, doorgaans per kilo. Een goede reden dus om de afvalproductie te minimaliseren. Daarnaast is dit project een hele concrete manier voor organisaties om invulling te geven aan hun duurzaamheidsambities en tegelijk hun medewerkers hierbij te betrekken.

Wat is het doel uiteindelijk?

In 2020 alle kantoren afvalvrij. Dit is al bijzonder dichtbij, dus op korte termijn zullen we serieus anders na moeten gaan denken over wat ‘afval’ is, in de context van het kantoor. Met een hoop gedragsverandering en met de hulp van een paar interessante innovaties, kunnen we mooie stappen zetten in die richting.

Hoe doen we dit?

We betrekken de hele keten. Van de producenten tot en met de afvalverwerkers en centraal in dit proces natuurlijk: de gebruikers van kantoren zelf. Onze oplossingen en resultaten die we in dit project komen open source beschikbaar.

Wat doen we dan concreet?

De eerste stap is het uitvoeren van een scan. Goed kijken wat je inkoopt, wat je weggooit en hoe je afval inzamelt zorgt er voor dat je weet wat er gebeurt in je organisatie. Veel van wat je inkoopt wordt later weer afval. Dit kan vaak voorkomen worden. Denk hierbij aan verpakkingen & drinkbekers, maar ook aan voedselverspilling. In de praktijk blijkt dat te grote porties vaak leiden tot verspilling en dus afval. Per afval afvalstroom wordt vervolgens gekeken welke stromen beter verwerkt kunnen worden en hoe. Soms liggen dergelijke ingrepen als gedragsverandering binnen de eigen organisatie, soms kan de afvalverwerker hier aan bijdragen.

Het Circular Office consortium geeft invulling aan het concept ‘Kantoor als Grondstoffendepot. Circular Office bestaat uit de Koninklijke BammensReturnity B.V.Sodexo en Westerveld en wordt mede ondersteund door de EBU Uitvoeringsverordening.

Video's