Menu
Utrecht Circulaire Topregio

Utrecht Circulaire Topregio

In de week van de Circulaire Economie laat ook de provincie Utrecht van zich horen. Op woensdagmiddag 16 januari 2019 presenteren koplopers uit onze regio hun kijk op de circulaire economie. Hiermee geven ze een duiding van de vele initiatieven die er nu al binnen onze regio opbloeien en de stappen die wezenlijk zijn om een versnelling in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te realiseren.

Dit is het resultaat van het co-creatie traject begeleid door DRIFT, een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Prof. Dr. Derk Loorbach, directeur van DRIFT, zal samen met de betrokken koplopers ingaan op de ontwikkelde transitiepaden.

Aansluitend geeft Prof. Dr. Jacqueline Cramer haar reflectie vanuit haar grondige kennis van de circulaire economie en de (inter)regionale samenwerking die daarvoor nodig is. Zij zal zich richten op wat een Circulaire topregio behelst en kan opleveren, en hoe het lokale en regionale bestuur effectief kan bijdragen aan het realiseren van de Circulaire topregio. Dit in het licht van de interbestuurlijke samenwerking tussen overheden en de triple helix van bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid.

Tenslotte introduceert gedeputeerde Pim van den Berg een aantal bestuurders
die zich als ambassadeur gaan inzetten om de circulaire economie op regionaal
niveau te versnellen door meer transitiekracht te ontwikkelen. Ook gaat hij
dieper in op de rol van de Provincie bij het realiseren van deze ambitie.

Deze compacte bijeenkomst ‘Utrecht Circulaire topregio’ is gericht op ambitieuze initiatiefnemers en (overheid)bestuurders binnen de regio Utrecht. Tijdens de aansluitende borrel is volop ruimte om te netwerken en door te praten over de gepresenteerde ideeën.

De bijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal in het Huis van de Provincie
Utrecht van 16.00 tot 17.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.
Wij hopen u op 16 januari 2019 te ontmoeten.


Organisatie: Provincie Utrecht

Locatie: Utrecht

Adres: Archimedeslaan 6

Tijd: 16:00 - 17:30

Kosten: Gratis

Ga naar de website

Video's