Menu
Debat kringlooplandbouw en vee(houderij)

Debat kringlooplandbouw en vee(houderij)

Als veterinair kenniscentrum gaat de faculteit Diergeneeskunde
(Universiteit Utrecht) in gesprek met stakeholders over actuele
maatschappelijke vragen, onder andere via discussiebijeenkomsten.
Op 28 mei a.s. vanaf 16:00 gaan onderzoekers, dierenartsen, veehouders, landbouwinnovators, politici en milieu- en dierenbeschermers in debat over de door minister Schouten aangekondigde overgang naar ‘kringlooplandbouw’.

Wat betekent deze transitie voor de productie, de gezondheid en het
welzijn van onze landbouwhuisdieren en voor de veehouderij?
Bij het debat zal het ministerie van LNV zijn visie presenteren en zijn
er korte inleidingen vanuit universiteiten (WUR, UU). Snel daarna
beginnen we dan met een levendig Lagerhuisdebat. Daarin krijgen alle
aanwezigen ruimschoots gelegenheid om volop mee te discussiëren en de eigen inzichten en belangen op tafel te leggen.


Organisatie: Universiteit Utrecht

Locatie: Utrecht Science Park de Uithof

Adres: Café Madame Jeannette, Yalelaan 104, Utrecht

Tijd: 15:30 - 18:00

Kosten: Gratis

Aanmelden is verplicht en kan via https://www.uu.nl/agenda/wat-betekent-kringlooplandbouw-voor-het-dier

Meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/wat-betekent-kringlooplandbouw-voor-het-dier

Video's