Menu
Community of Practice 2/4

Community of Practice 2/4

Communities of Practice zijn bijeenkomsten van overheden, bedrijven, NGOs en kennisinstellingen om samen uit te werken wat er moet gebeuren om de transitie van de bouwsector naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Waarom juist de bouw? Hier is nog veel te doen in de transitie en hier ligt enorm veel impact in termen van materiaalstromen. Heeft u vragen of wilt u zich aansluiten bij Cirkelstad Utrecht? Neem contact op met de regionale spinner. Wytze Kuijper, 06 2296 8568””

De communities of practice zijn op:

  • 28 feb 14-16
  • 23 mei 14-16
  • 5 sept 14-16
  • 28 nov 14-16

Meer info volgt.


Adres: Nader te bepalen

Tijd: 14:00 tot 16:00

Video's